Ποιοι δικαιούνται πλήρη σύνταξη στα 60 από όλα τα Ταμεία

Σύνταξη στο 60ό έτος κλειδώνουν οι παλαιοί –έως το 1992- ασφαλισμένοι σε όλα τα Ταμεία με 25 διαφορετικές διατάξεις για τα όρια ηλικίας και το χρόνο ασφάλισης.

Έντεκα από αυτές ισχύουν στο Δημόσιο και επιτρέπουν την έξοδο με πλήρη ή μειωμένη σύνταξη στο σύνολο σχεδόν των υπαλλήλων, πολύ νωρίτερα από τα 67 και τα 62.

Οι κατηγορίες που ευνοούνται είναι:

Δημόσιο:

 1. Ασφαλισμένοι πριν από το 1983 που συμπληρώνουν 35ετία από 19/8/2015 έως το 2018 και στο διάστημα αυτό έχουν συμπληρωμένο και το 58ο έτος. Το όριο ηλικίας για την έξοδο με τις δύο αυτές προϋποθέσεις είναι από 58,5 έως 60 ετών.
 2. Γυναίκες στο Δημόσιο μετά το 1983 και μέχρι το 1992 που συμπληρώνουν 25ετία έως το 2010 αποχωρούν με πλήρη στο 60ό έτος, εφόσον το είχαν συμπληρώσει έως τις 18/8/2015.
 3. Άνδρες ασφαλισμένοι στο Δημόσιο μετά το 1983 και μέχρι το 1992, που συμπληρώνουν 25ετία έως το 2010, αποχωρούν με πλήρη στο 65ο έτος που αυξάνεται προοδευτικά στο 67ο έτος έως το 2022.
 4. Άνδρες και γυναίκες στο Δημόσιο μετά το 1983 που συμπληρώνουν 25ετία το 2011. Έχουν τα όρια ηλικίας για πλήρη ή μειωμένη σύνταξη. Η πλήρης με 25ετία το 2011 έχει όριο ηλικίας από το 61ο έτος ενώ η μειωμένη από το 56ο έτος.
 5. Άνδρες και γυναίκες στο Δημόσιο μετά το 1983 και μέχρι το 1992 που συμπληρώνουν 25ετία το 2012. Η πλήρης σύνταξη έχει όριο ηλικίας που ξεκινά από το 63ο έτος ενώ η μειωμένη από το 58ο έτος.
 6. Άνδρες και γυναίκες στο Δημόσιο μετά το 1983 και μέχρι το 1992 που συμπληρώνουν συνολικό χρόνο 35 ή 36 ετών εκ των οποίων τα 25 έτη έως το 2010 ή το 2011 παίρνουν πλήρη σύνταξη με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν έχουν συνολικό χρόνο ασφάλισης 35 ή 36 ετών και συμπληρωμένο το 58ο έτος.
 7. Ασφαλισμένοι μετά το 1983 που έχουν 25ετία έως το 2010 θεμελιώνουν δικαίωμα εξόδου και με 37ετία, αν έχουν χρόνο ασφάλισης πριν από το 1983 και σε άλλα Ταμεία εκτός του Δημοσίου και αποχωρούν σε αυτή την περίπτωση με το όριο ηλικίας που ισχύει για το 55ο έτος αφού έχουν πιάσει την 37ετία.
 8. Άνδρες και γυναίκες ασφαλισμένοι στο Δημόσιο μετά το 1983 που συμπληρώνουν 25ετίακαι συνολικό χρόνο 37 έτη παίρνουν πλήρη σύνταξη με το νέο όριο ηλικίας που ισχύει όταν θα έχουν την 37ετία και συμπληρωμένο το 59ο έτος.
 9. Γυναίκες που είχαν ανήλικο παιδί και 25έτη ασφάλισης έως το 2010 αποχωρούν με όριο το 50ό έτος εφόσον το συμπλήρωσαν έως τις 18/8/2015.
 10. Γονείς με ανήλικο τέκνο και με 25ετία στα έτη 2011 και 2012 αποχωρούν με όριο το 52ο έτος και το 55ο έτος εφόσον οι ηλικίες αυτές συμπληρώθηκαν έως τις 18/5/2015.
 11. Τρίτεκνοι γονείς με 21 έτη το 2011 και με 23 έτη το 2012 βγαίνουν στην σύνταξη με τα ίδια όρια ηλικίας που ισχύουν για τους γονείς με ανήλικο τέκνο, δηλαδή τα 52 και στα 55 αν συμπληρώνουν έως τις 18/8/2015.

IKA

Oι διατάξεις για σύνταξη από το ΙΚΑ πριν από τα 62 και τα 67 αφορούν:

 1. Άνδρες και γυναίκες με 10.800 έως 11.100 ημέρες ασφάλισης.
 2. Γυναίκες με 10.000 ημέρες ασφάλισης (33,3 έτη) ως το 2012 κατοχυρώνουν τις ηλικίες των 57, 58 και 58,6 ετών για πλήρη σύνταξη και 55, 56 και 56,6 ετών για μειωμένη.
 3. Μητέρες με ανήλικο και 5.500 ημέρες έως το 2010 έχουν όριο 55 ετών για πλήρη σύνταξη και όσες το συμπληρώνουν από τις 19/8/2015 ως το 2019 αποχωρούν με τα νέα όρια ηλικίας που είναι από 56,6 ετών ως 62,6 ετών.
 4. Μητέρες με ανήλικο και 5.500 ημέρες ασφάλισης το 2011 έχουν όριο ηλικίας για πλήρη σύνταξη το 57ο έτος.
 5. Μητέρες με ανήλικο και 5.500 ημέρες το 2012 έχουν όριο ηλικίας για πλήρη σύνταξη το 60ό έτος.

ΔΕΚΟ – Τράπεζες – ΟΑΕΕ – ΕΤΑΑ

Οι προϋποθέσεις για έξοδο στη σύνταξη νε 25ετία και 35ετία σε ηλικίες από 55 και 60,3 ετών προσβλέπουν οι διατάξεις για όσους έχουν ασφάλιση σε Ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών, ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ.

 1. Ειδικότερα γυναίκες με 25ετία με έναρξη ασφάλισης μέχρι το 1992 και ηλικία 55 ετών μέχρι το 2012 συνταξιοδοτούνται με μειωμένη από τα 56 και τα 57 εφόσον έχουν 25 χρόνια εργασίας και 500 ημέρες την τελευταία 5ετία πριν την υποβολή της αίτησης.
 2. Μητέρες με ανήλικο και έναρξη ασφάλισης μέχρι το 1992 και ανήλικο τέκνο ως το 2012 κατοχυρώνουν τις ηλικίες των 50, 52 και 55 ετών για πλήρη σύνταξη και των 50 και 53 για μειωμένη εφόσον η 25ετία και το ανήλικο ήταν στο 2011 ή στο 2012.
 3. Άνδρες – γυναίκες με 35ετία και ασφάλιση πριν από το 1983. Το όριο ηλικίας αρχίζει από 58,6 ετών για όσους συμπλήρωσαν 35ετία από 19/8 μέχρι τις 31/12/2015.
 4. Άνδρες με 25ετία ως το 2012, αποχωρούν με μειωμένη με αρχικό όριο ηλικίας το 60ό έτος.
 5. Στον ΟΑΕΕ απαιτούνται 35 χρόνια ασφάλισης ως το 2012 και 1 ή 2 επιπλέον (36 και 37) στην ηλικία συνταξιοδότησης που ξεκινά από το 60ό έτος και από 19/8/2015 και μετά το όριο ηλικίας αυξάνεται κατά 3 μήνες κάθε χρόνο.
 6. Στο ΕΤΑΑ οι άνδρες έχουν τις ίδιες προϋποθέσεις με τον ΟΑΕΕ ενώ οι γυναίκες με 35ετία ως το 2011 και 2012 κατοχυρώνουν το 58ο έτος και το 59ο έτος και αν συμπληρώνουν τις ηλικίες αυτές από 19/8/2015 τότε συνταξιοδοτούνται με τα νέα όρια ηλικίας.

Ελεύθερος Τύπος