Ποιοι δικαιούνται το Κοινωνικό Επίδομα Αλληλεγγύης

27.9.2016

Εκδόθηκε χθες Δευτέρα, η απόφαση της αναπληρώτριας υπουργού Εργασίας Θεανώς Φωτίου για την πρώτη πληρωμή σχετικά με το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης.

Η ημερομηνία πληρωμής δεν έχει ανακοινωθεί ωστόσο όλα δείχνουν ότι τα χρήματα θα καταβληθούν έως το τέλος της εβδομάδας.

Σύμφωνα με την απόφαση της αναπληρώτριας υπουργού Εργασίας εγκρίθηκε η μεταφορά πίστωσης συνολικού ποσού 13.738.914,68 ευρώ των δόσεων Αυγούστου και Σεπτεμβρίου για τους δικαιούχους του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης.

Ειδικότερα εγκρίνεται η μεταφορά πίστωσης ποσού 5.399.005,65€ (πέντε εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες πέντε ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά) για τη δόση μηνός Αυγούστου σε 21.433 δικαιούχους και η η μεταφορά πίστωσης ποσού 8.339.909,03€ (οκτώ εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια εννέα ευρώ και τρία λεπτά) για τη δόση μηνός Σεπτεμβρίου σε 32.862 δικαιούχους.

Το πρόγραμμα Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης:

Το πρόγραμμα εφαρμόζεται πιλοτικά σε 30 δήμους και μέσω αυτού ωφελούνται περίπου 35.000 νοικοκυριά. Από την 1 Ιανουαρίου του 2017, το πρόγραμμα θα επεκταθεί παντού και υπολογίζεται ότι θα έχουν οφέλη συνολικά 700.000 άτομα.

Όσον αφορά στα ποσά αυτά ξεκινούν από τα 200 ευρώ ανά μήνα και φτάνουν έως τα 500 ανάλογα με τα μέλη της οικογένειας, ενώ λαμβάνονται υπόψιν και τα περιουσιακά στοιχεία και τα πιθανά εισοδήματα ανά έτος.

Ποσά και προϋποθέσεις για τις παροχές του ΚΕΑ:

Παραδείγματα:
Στην περίπτωση που σε μία οικογένεια υπάρχει ένα μικρό εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή, το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης προσαρμόζεται έτσι ώστε οι δικαιούχοι να συμπληρώνουν το ποσό που τους αναλογεί.

Έτσι για παράδειγμα, μία οικογένεια με 4 μέλη δικαιούται 400 ευρώ το μήνα και έχει ένα εισόδημα της τάξης των 250 ευρώ, τότε το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης διαμορφώνεται στα 150 το μήνα για να συμπληρωθεί το ποσό των 400.

Σε άλλο παράδειγμα μονογονεϊκής οικογένειας με ένα παιδί όπου το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα είναι 300 ευρώ. Εάν σε αυτή την περίπτωση υπάρχει εισόδημα τω 100 ευρώ, τότε το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης  διαμορφώνεται στα 200 ευρώ.

Οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης θα έχουν παράλληλα και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των ανασφάλιστων, παροχή σχολικών γευμάτων για τα παιδιά, κοινωνικό τιμολόγιο σε ρεύμα και νερό.

9ShareTweetShareShareMail