Ποιοι θα δουν αύξηση στους μισθούς τους από την 1η Ιουνίου

Σε εφαρμογή τίθεται από 1η Ιουνίου η πρώτη φάση της σταδιακής μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών, με τους μισθωτούς πλήρους απασχόλησης να βλέπουν μία μικρή αύξηση στις καθαρές αποδοχές τους.

Συγκεκριμένα, από τη Δευτέρα εφαρμόζεται η μείωση κατά το 0,9% των ασφαλιστικών εισφορών. Η μείωση μοιράζεται κατά 0,48 ποσοστιαίες μονάδες για τον εργοδότη και 0,42 μονάδες για τον εργαζόμενο.

Ενδεικτικά, μισθωτός πλήρους απασχόλησης με μεικτό μισθό 1.500 ευρώ λάμβανε μέχρι τις 31 Μαΐου καθαρά 1.115 ευρώ. Από την 1η Ιουνίου θα λαμβάνει 1.121 ευρώ, δηλαδή θα δει μία αύξηση στον μισθό του 6 ευρώ. Μισθωτός πλήρους απασχόλησης με μεικτό μισθό 1.000 ευρώ που λάμβανε καθαρά 805 ευρώ, θα λαμβάνει πλέον 809 ευρώ, δηλαδή θα δει μία αύξηση 4 ευρώ.

Για το 2022 προβλεπόταν μείωση κατά 3,60 ποσοστιαίες μονάδες σωρευτικά (1,57 για εργοδότες και 2,03 για εργαζομένους).