Ποιος είναι ο λόγος που η «χρυσή» κληρονόμος δεν έχει κάνει παιδί;