Ποιότητα πόσιμου ύδατος στο Δήμο τανάγρας

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ

 

Στα πλαίσια της συνεχούς παρακολούθησης της ποιότητας του πόσιμου ύδατος σας κάνουμε γνωστό ότι ο Δήμος μας προέβη σε έκτακτη δειγματοληψία στο Σχηματάρι , στα Οινόφυτα , στο Δήλεσι , στον Άγιο Θωμά και το Κλειδί την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2015 , προκειμένου να διαπιστώσει  την ποιότητά του σε συνέχεια και προηγούμενων μετρήσεων που έγιναν προ δεκαπενθημέρου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των αναλύσεων η θολότητα πλέον κινείται σε φυσιολογικά επίπεδα , ενώ και όλες οι άλλες χημικές και μικροβιολογικές παράμετροι που εξετάστηκαν είναι ικανοποιητικές.

Ο Δήμος μας , με γνώμονα πάντα την χορήγηση υψηλής ποιότητας πόσιμου ύδατος, αποκατέστησε και την θολότητα του νερού στα συνήθη επίπεδα και συνεπώς δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας.

 

ΟΔήμαρχος,

 

Βασίλειος Περγάλιας