Προκύρηξη Πρόσληψης Καλλιτεχνικού-Διδακτικού Προσωπικού της ΔΗΚΕΤ (ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ)

 

ΔΗ.Κ.Ε.Τ.                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

                                                                ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ, 23 – 09 – 2016

                                                                             ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:  517

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

της προκήρυξης για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ,

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι:

Την πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων με τις ειδικότητες του εκπαιδευτικού καλλιτεχνικού προσωπικού και τη χρονική διάρκεια της σύμβασης, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για το έτος 2016-2017 για τη λειτουργία των εικαστικών τμημάτων, όπως αναφέρονται παρακάτω:

Κατηγορία αντικείμενο ΑΡ.ΘΕΣΕΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΗ.Κ.Ε.Τ.
Εκπαιδευτικό-καλλιτεχνικό προσωπικό
1 Διδάσκοντες ΔΕ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 2 Έως 8 μήνες
2 Διδάσκοντες ΔΕ ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗΣ ΘΕΑΤΡΟΥ 1 Έως 8 μήνες
3 Διδάσκοντες ΔΕ ΚΙΘΑΡΑΣ 1 Έως 8 μήνες
  ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 4  

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας σε δύο τοπικές εφημερίδες του Νομού Βοιωτίας, στα γραφεία της ΔΗ.Κ.Ε.Τ. (Δ/νση Πλ. Ταξιαρχών 1, Σχηματάρι) καθημερινά από τις 9.00π.μ. έως τις 14.00μ.μ..

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την ανακοίνωση της πρόσληψης όπου αναφέρονται αναλυτικά τα τυπικά ειδικά προσόντα, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και διευκρινήσεις, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΔΗ.Κ.Ε.Τ. www.diket.gr και του Δήμου Τανάγρας: www.tanagra.gr, στη διεύθυνση: diavgeia.gov.gr (ΑΔΑ 6ΠΩ3ΟΚ9Ξ-ΔΤΗ). Επίσης στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο κτίριο του Δημαρχείου ((Πλ.Ταξιαρχών 1, Σχηματάρι), τηλ.22623 51180-81

Επισυνάπτεται πλήρης η προκήρυξη, η αίτηση πρόσληψης και η υπεύθυνη δήλωση.

ΑΙΤΗΣΗ-ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ.pdf

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.pdf

ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ.pdf

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΣΑΜΟΥΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ