Προσλήψεις τώρα: 1.138 θέσεις εργασίας σε δήμους, νοσοκομεία και αρχαιολογικούς χώρους

Προσλήψεις ΑΣΕΠ: Πολλοί διαγωνισμοί «τρέχουν» στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (σ.σ. ΑΣΕΠ). Συγκεκριμένα, 1.138 προσλήψεις αφορούν θέσεις σε Δήμους, αρχαιολογικούς χώρους, καθώς και νοσοκομεία. Μάλιστα, οι προαναφερθείσες προκηρύξεις φθάνουν συνολικά τις δεκατρείς, τον αριθμό. Αναλυτικότερα:

Σαράντα πέντε άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού:

Ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού ανακοινώνει την πρόσληψη 45 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: εως 11/05/2020. Διαβάστε την προκήρυξη, ΕΔΩ.

Δεκεπτά άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στην Περιφέρεια Κρήτης

Η Περιφέρεια Κρήτης ανακοινώνει την πρόσληψη 17 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: εως 11/05/2020. Διαβάστε την προκήρυξη, ΕΔΩ.

Διακόσια σαράντα τρία άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών ανακοινώνει την πρόσληψη 243 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 7 μηνών (όχι πέραν της 31/12/2020). Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 09/05/2020-18/05/2020. Διαβάστε την προκήρυξη, ΕΔΩ.

Είκοσι εννιά άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσληψη 29 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 7 μηνών. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 09/05/2020-18/05/2020. Διαβάστε την προκήρυξη, ΕΔΩ.

Εκατόν εβδομήντα έξι άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων “Η Αγία Σοφία”

Το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων “Η Αγία Σοφία” ανακοινώνει την πρόσληψη 176 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών. Διαβάστε την προκήρυξη, ΣΟΧ1 2020, 5. Διαβάστε την προκήρυξη, ΣΟΧ2/2020, ΕΔΩ.

Διακόσια είκοσι τέσσερα άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στην Περιφέρεια Αττικής

Η Περιφέρεια Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη 224 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών και όχι πέραν της 13/09/2020. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 06/05/2020-11/05/2020. Διαβάστε την προκήρυξη, ΕΔΩ.

Εξήντα έξι άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Βόλου

Ο Δήμος Βόλου ανακοινώνει την πρόσληψη 66 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 07/05/2020-12/05/2020. Διαβάστε την προκήρυξη, ΕΔΩ.

Σαράντα τέσσερα άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας “Αγία Ειρήνη”

Το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας “Αγία Ειρήνη” ανακοινώνει την πρόσληψη 44 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών, ως ακολούθως: 41 ΥΕ Καθαριστές και 3 ΥΕ Τραπεζοκόμοι. Διαβάστε την προκήρυξη, ΕΔΩ.

Τριάντα δύο άτομα με Σύμβαση Ορισμένου χρόνου στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων ανακοινώνει την πρόσληψη 32 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 08/05/2020-12/05/2020. Διαβάστε την προκήρυξη, ΕΔΩ.

Πενήντα οκτώ άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Αττικής

Ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη 58 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 11/05/2020-12/05/2020. Διαβάστε την προκήρυξη, ΕΔΩ.

Εβδομήντα οκτώ άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου ανακοινώνει την πρόσληψη 78 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 7 μηνών και όχι πέραν της 31/12/2020. Διαβάστε την προκήρυξη, ΕΔΩ.

Εβδομήντα έξι άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας ανακοινώνει την πρόσληψη 76 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 7 μηνών. Περίοδο Υποβολής Αιτήσεων: 06/05/2020-15/05/2020. Διαβάστε την προκήρυξη, ΕΔΩ.

Πενήντα άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας-Κωνσταντοπούλειο-Πατησίων με ΑΣΕΠ

Το Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας-Κωνσταντοπούλειο-Πατησίων ανακοινώνει την πρόσληψη 50 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 12/05/2020-21/05/2020. Διαβάστε την προκήρυξη, ΕΔΩ.