Προσλαμβάνονται 40 εποχικοί δασοπυροσβέστες και 11 ναυαγοσώστες στο Δήμο Ωρωπού

Στην πρόσληψη σαράντα εποχικών δασοπυροσβεστών και έντεκα ναυαγοσωστών προχωράει άμεσα ο Δήμος Ωρωπού, ενόψει της νέας αντιπυρικής περιόδου και του καλοκαιριού στις παραλίες.

Σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, της 21ης Φεβρουαρίου, μετά από εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου κ. Δημήτρη Βελτανιώτη,  ξεκινούν οι διαδικασίες για την  πρόσληψη προσωπικού που αφορά το έτος 2018, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τρίμηνης διάρκειας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Ωρωπού των κάτωθι ειδικοτήτων και αριθμού ατόμων:

  • Τριάντα (30) άτομα ειδικότητας ΥΕ Εργατών πυρασφάλειας.
  • Εννιά (9) άτομα ειδικότητας  ΔΕ Οδηγών πυρασφάλειας.
  • Ένα (1 ) άτομο ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου.

Επίσης, με άλλη απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο, αποφάσισε ότι προκειμένου να υπάρχει ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών του Δήμου,  να προσληφθούν για το έτος 2018 συνολικά έντεκα (11) άτομα ειδικότητας ΔΕ Ναυαγοσωστών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών.