Προσφυγή ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της καθαριότητας

Προσφυγή ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της καθαριότητας στον δήμο Ωρωπού κατέθεσε η Λαϊκή Συσπείρωση προς την αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής. Αναλυτικά το κείμενο της προσφυγής:

ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 77/26-04-2017

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 9/5/2017

Αρ. Πρωτοκόλλου: 38116/14262

Αγαπητοί κύριοι,

Στο τομέα της καθαριότητας στον δήμο Ωρωπού απασχολούνται 56 εργαζόμενοι με μόνιμη σχέση εργασίας, 14 αορίστου χρόνου, 63 συμβασιούχοι. Επίσης, σας ενημερώνω ότι αυτήν τη περίοδο πραγματοποιούνται επιπλέον προσλήψεις στον τομέα της καθαριότητας με αποφάσεις του δημάρχου Ωρωπού, καθώς επίσης και ότι κάθε χρόνο τέτοια περίοδο με αποφάσεις είτε του δημοτικού συμβουλίου είτε του δημάρχου Ωρωπού πραγματοποιούνται προσλήψεις για την κάλυψη των όποιων αυξημένων αναγκών προκύπτουν.

Παράλληλα, με βάση το νόμο 4368/2016 αρ. 7, οι προσλήψεις στις ανταποδοτικές υπηρεσίες απελευθερώθηκαν και ως εκ τούτου ο Δήμος Ωρωπού μπορεί να προχωρήσει στη πρόσληψη Μόνιμου Προσωπικού με πλήρη μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα.

Συμπερασματικά, ο αριθμός των εργαζομένων είναι επαρκής για την κάλυψη των αναγκών στο τομέα της καθαριότητας, όπως ήταν και τα προηγούμενα χρόνια.

Με βάση τα παραπάνω, η απόφαση με αριθμό 77/26-04-2017 της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Ωρωπού (την οποία σας επισυνάπτω) για την πρόσληψη εργολάβου στην καθαριότητα και μάλιστα με το εξωπραγματικό ποσό των 4.163.424,00 € (3.357.600,00 € πλέον Φ.Π.Α 24%), όχι μόνο δεν κρίνεται αναγκαία αλλά είναι και οικονομικά ασύμφορη.

Με αυτό το σκεπτικό προσβάλω την εν λόγω απόφαση.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Ωρωπού

Μιχάλης Χασιώτης