Πρόβλημα διάσπασης στο εσωτερικό της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδας

5.1.2016

Σοβαρό πρόβλημα διάσπασης στο εσωτερικό της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδας ενέσκηψε μετά την ανακοίνωση του ΔΣ που αφορούσε τη διαφωνία του σχετικά με την τροπολογία που επιτρέπει την δημοσιοποίηση των λιστών τύπου «Λαγκάρντ».

Συγκεκριμένα πέντε από τα συνολικά εννέα μέλη του ΔΣ της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδας υπέβαλαν αργά χθες τις παραιτήσεις τους, διαφωνώντας με την ανακοίνωση που εκδόθηκε, σύμφωνα με την οποία, η Ένωση τάσσεται κατά της πρόσφατης τροπολογίας του υπουργείου Δικαιοσύνης που νομιμοποιεί τις λίστες φοροδιαφυγής.

Να σημειώσουμε ότι ενστάσεις για την πρόσφατη διάταξη που συμπεριελήφθη στο σύμφωνο συμβίωσης η οποία στην πράξη ανοίγει το δρόμο για την ελεύθερη κυκλοφορία άγνωστης προελεύσεως λιστών (τύπου Λαγκάρντ)  είχε εκφράσει με ανακοίνωσή της η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος.

Επεσήμανε μάλιστα ότι η διάταξη προήλθε από τροπολογία η οποία δεν είχε υποβληθεί σε δημόσια διαβούλευση.

«Με τη διάταξη αυτή, κατ’ ουσίαν επανέρχεται εν μέρει σε ισχύ η διάταξη ως είχε πριν την τροποποίησή της με το άρθρο 10 Ν 3674/2008. Ο νόμος εκείνος επιχείρησε τότε να ευθυγραμμίσει τη διάταξη του άρθρου 177 § 2 ΚΠΔ με τη σχετική νομολογία του Ανωτάτου Ακυρωτικού.» επισημαίνει η Ένωση.

Προσθέτει ότι:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΕ, με αφορμή την εκ νέου τροποποίηση της διάταξης αυτής, εκφράζει τις επιφυλάξεις του, ιδίως διότι :

(α) Η τροποποίηση αφορά και πάλι σε βασική διάταξη του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, παρά το γεγονός ότι εκκρεμεί το έργο της ειδικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής αναθεώρησης του ΚΠΔ και παρά το αίτημα που η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος –και άλλοι επιστημονικοί φορείς- έχουν πλειστάκις υποβάλλει, να μην τροποποιούνται τα κείμενα των Κωδίκων με άσχετα νομοθετήματα, χωρίς την απαιτούμενη συστηματική και δογματική επεξεργασία, καθώς οι εφαρμοστές του δικαίου αδυνατούν να παρακολουθήσουν τις συχνές και ευκαιριακές τροποποιήσεις του νόμου, με συνέπεια να γεννάται σύγχυση και ανασφάλεια δικαίου.

(β) Η νέα διάταξη δεν είναι εμφανές εάν και πώς συνάδει με τη συνταγματική επιταγή του άρθρου 19 § 3, σύμφωνα με την οποία «απαγορεύεται η χρήση αποδεικτικών μέσων που έχουν αποκτηθεί κατά παράβαση του άρθρου αυτού(απόρρητο των επιστολών και της ελεύθερης ανταπόκρισης ή επικοινωνίας) και των άρθρων 9 (άσυλο κατοικίας) και 9Α (προστασία προσωπικών δεδομένων)».

(γ) Η νέα διάταξη εισάγει, με τρόπο νομικά μη αποδεκτό, ειδική δικονομική αντιμετώπιση ορισμένων κατηγοριών εγκλημάτων και κατηγορουμένων, ώστε η μεταχείρισή τους,  στο πεδίο της επί ίσοις όροις άσκησης των υπερασπιστικών τους δικαιωμάτων να εγγράφεται ως ελεγχόμενη, όσον αφορά στη συμβατότητά της με βασικές δικαιοκρατικές παραμέτρους, όπως αυτές έχουν παγιωθεί από την εσωτερική νομολογία, αλλά και από εκείνη του ΕΔΔΑ.

(δ) Τέλος, η νέα διάταξη εξυπηρετεί τη διεκπεραίωση εκκρεμούς ποινικής υπόθεσης και, επομένως, υπόκειται ευλόγως σε κριτική ως νομοθετική παρέμβαση ad rem. Συνακόλουθα, δεν αποφεύγει να δημιουργήσει την εντύπωση εργαλειακής χρησιμοποίησης της Δικαιοσύνης για την επίτευξη ορισμένης πολιτικής ή στόχου, που δεν είναι συμβατή με τους κανόνες καλής νομοθέτησης και σεβασμού των διακριτών ρόλων των πολιτειακών λειτουργιών.

«Το ΔΣ της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος υπογραμμίζει την προσήλωση της εισαγγελικής αρχής στο στόχο της καταπολέμησης της διαφθοράς, πάντοτε εντός του συνταγματικού πλαισίου» καταλήγει η ανακοίνωση