Πρόγραμμα Γέφυρα: “Σανίδα σωτηρίας” για τράπεζες και επιχειρήσεις

Πώς τα προγράμματα Γέφυρα ι και ΙΙ προσφέρουν βαθιά ανάσα σε τράπεζες και επιχειρήσεις. 2 δις. λιγότερα κόκκινα δάνεια για τις τράπεζες – ευκαιρία επιστροφής στην κανονικότητα για τις επιχειρήσεις.

Πολλά «χαμόγελα» σκόρπισε τόσο στις διοικήσεις των ελληνικών τραπεζών όσο και σε ένα μεγάλο φάσμα των επιχειρήσεων η χθεσινή έναρξη λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας για την υποβολή αιτήσεων στο Πρόγραμμα Γέφυρα ΙΙ.

Όπως εξήγησε έμπειρος τραπεζίτης στο NEWS 24/7 με την λειτουργία των προγραμμάτων Γέφυρα Ι και ΙΙ οι τραπεζικοί ισολογισμοί γλυτώνουν από ένα νέο κύμα κόκκινων δανείων που δημιουργεί η πανδημία, αποτρέπεται η περαιτέρω επιβάρυνσή των τραπεζών με προβλέψεις που θα μείωναν την κερδοφορία τους ενώ θα διευκολυνθεί η προσπάθεια τους για την δραστική μείωση των κόκκινων δανείων. Από την άλλη, προσθέτουν οι ίδιες πηγές, χιλιάδες επιχειρήσεις και επαγγελματίες κερδίζουν χρόνο προσβλέποντας στο τέλος της πανδημίας και στην ανάκαμψη της οικονομίας που θα τους επιτρέψει να επανέλθουν στην κανονική εξυπηρέτηση των δανειακών τους υποχρεώσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν στην διάθεση τους τα τραπεζικά επιτελεία μέσω των Προγραμμάτων Γέφυρα Ι και ΙΙ, επιδοτούνται ή θα επιδοτηθούν για 9 μήνες οι δόσεις περίπου 250.000 δανείων, συνολικού ποσού της τάξεως των 4,5 δισ. ευρώ.

Στα μοντέλα που έχουν επεξεργαστεί οι τράπεζες προβλέπεται ότι από τα δάνεια αυτά, περίπου τα μισά θα “κοκκίνιζαν” μετά τη λήξη των προγραμμάτων αναστολής πληρωμών, διογκώνοντας το κύμα νέων κόκκινων δανείων που δημιουργεί η πανδημία.

Την ίδια στιγμή το πρόγραμμα κρατικής επιδότησης των δόσεων θα επιτρέψει, από το σύνολο των δανείων που έχει «παγώσει» η πληρωμή τους, τουλάχιστον τα μισά και πλέον θα εξυπηρετούνται τους επόμενους μήνες και καθ' όλη τη διάρκεια του τρέχοντος έτους. Ως εκ τούτου τα νέα κόκκινα δάνεια που θα προέκυπταν από το τέλος των moratorium θα είναι τουλάχιστον κατά 2-2,5 δισ. ευρώ λιγότερα απ' ό,τι είχε αρχικά υπολογισθεί.

Την συνολική στρατηγική διαχείρισης των δανείων που εξέρχονται από την αναστολή πληρωμών πλαισιώνουν τα προγράμματα εκτεταμένων ρυθμίσεων που έθεσαν σε εφαρμογή οι τράπεζες, σύμφωνα με τα οποία μόνο για το πρώτο δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2021 οι συστημικές τράπεζες ρύθμισαν δάνεια αυτής της κατηγορίας συνολικού ποσού 1,6 δισ. ευρώ.

Πρόκειται για περιπτώσεις δανείων όπου η ρύθμιση γίνεται με διακανονισμό δόσεων οι οποίες για διάστημα που κυμαίνεται από 6 έως 12 μήνες είναι 50% χαμηλότερες από εκείνες που καταβάλλονταν προ πανδημίας. Οι δόσεις αυτές συνδέονται με την κρατική επιδότηση, με αποτέλεσμα να καταβάλλονται στη συντριπτική πλειονότητα των ρυθμίσεων αφήνοντας έτσι στις τράπεζες όλα τα περιθώρια να στοχεύσουν στην τακτοποίηση κόκκινων δανείων άλλων κατηγοριών.

Βασικά χαρακτηριστικά του Γέφυρα ΙΙ

Τα βασικά χαρακτηριστικά του Γέφυρα ΙΙ είναι τα εξής:

  • Επιδότηση μηνιαίας δόσης επιχειρηματικών δανείων για 8 μήνες.
  • Επιδότηση τόσο του κεφαλαίου όσο και των τόκων του δανείου.
  • Επιβράβευση των συνεπών δανειοληπτών, με υψηλά ποσοστά επιδότησης, που φτάνουν μέχρι και το 90% της μηνιαίας δόσης.
  • Επιδότηση δόσης μέχρι και 80% για επιχειρήσεις που έχουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια, προκειμένου να τα ρυθμίσουν και να αποφύγουν κατασχέσεις και πλειστηριασμούς.

Βασική προϋπόθεση ένταξης στο Πρόγραμμα είναι τα έσοδα της επιχείρησης το έτος 2020 να ήταν μειωμένα κατά τουλάχιστον 20%, συγκριτικά με το έτος 2019.

Οι δικαιούχοι του Προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ 2»,μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΓΔΙΧ (http://www.keyd.gov.gr/ ή http://ofeiles.gov.gr) έως τις 9 Μαΐου 2021, μέσω μιας απλής διαδικασίας, δίχως να απαιτείται η συνυποβολή δικαιολογητικών για δεδομένα και πληροφορίες που είναι ήδη διαθέσιμες στις βάσεις δεδομένων Δημοσίου, τραπεζών και διαχειριστών δανείων.

Η συνεισφορά του Δημοσίου για το συγκεκριμένο Πρόγραμμα ανέρχεται στα εξής ποσοστά:

  • Για τα εξυπηρετούμενα δάνεια:

Στο 90% της μηνιαίας δόσης για το 1ο τρίμηνο, στο 80% για το 2ο τρίμηνο και στο 70% για τους υπόλοιπους 2 μήνες.

  • Για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια:

Στο 80% της μηνιαίας δόσης για το 1ο τρίμηνο, στο 70% για το 2ο τρίμηνο και στο 60% για τους υπόλοιπους 2 μήνες.

Η διαδικασία της κρατικής επιδότησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα πέντε βήματα:

1ον. Υποβολή αίτησης: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΓΔΙΧ του Υπουργείου Οικονομικών (http://www.keyd.gov.gr/ ή http://ofeiles.gov.gr).

2ον. Έλεγχος επιλεξιμότητας: Στις υποψήφιες προς επιδότηση επιχειρήσεις θα διενεργηθούν ηλεκτρονικοί έλεγχοι και διασταυρώσεις στοιχείων, με σκοπό να διαπιστωθεί αν πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

3ον. Έγκριση επιδότησης: Εφόσον η επιχείρηση πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας, εκδίδεται από την ΕΓΔΙΧ ηλεκτρονική Απόφαση Έγκρισης Επιδότησης και κοινοποιείται ηλεκτρονικά στην επιλέξιμη επιχείρηση, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Ο οφειλέτης ειδοποιείται μέσω e-mail.

4ον. Ρύθμιση δανείων: Σε περίπτωση που η επιλέξιμη επιχείρηση διατηρεί μη εξυπηρετούμενα δάνεια, θα πρέπει να έρθει σε συνεννόηση με τη συνεργαζόμενη τράπεζα ή τον διαχειριστή δανείων της, ώστε να προβεί σε ρύθμιση των οφειλών της.

5ον. Καταβολή επιδότησης: Το χρονικό σημείο καταβολή της επιδότησης έχει ως εξής: α) στις περιπτώσεις που το επιχειρηματικό δάνειο είναι εξυπηρετούμενο, τότε η καταβολή της επιδότησης ξεκινά 1 μήνα μετά την έγκριση της επιδότησης, β) στις περιπτώσεις που το επιχειρηματικό δάνειο είναι μη εξυπηρετούμενο, τότε η καταβολή της επιδότησης ξεκινά 1 μήνα μετά τη σύναψη σύμβασης ρύθμισης δανείου με τη συνεργαζόμενη τράπεζα ή τον διαχειριστή δανείου της. Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις, η πληρωμή πραγματοποιείται την τελευταία εργάσιμη ημέρα εκάστου μήνα.

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να λάβουν επιπλέον ενημέρωση για τα χαρακτηριστικά του Προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ 2» και τα κριτήρια επιλεξιμότητας, μπορούν να απευθυνθούν στα 50 Κέντρα και Γραφεία Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών της ΕΓΔΙΧ που λειτουργούν πανελλαδικά, κατόπιν ραντεβού στο τηλέφωνο 213.212.5730.

news247.gr