Πρόσκληση από την Π.Ε. Βοιωτίας για την υποβολή αιτήσεων σχετικά με την χορήγηση  είκοσι εννέα (29) συνολικά αδειών  υπαιθρίου πλανοδίου εμπορίου για το έτος 2017.

 Η Αντιπεριφερειάρχης, Φανή Παπαθωμά, ενημερώνει ότι η Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας σύμφωνα με την αριθμ. 1740/2-5-2017 απόφαση (ΑΔΑ: ΩΕΟΦ7ΛΗ-ΥΜΛ) πρόκειται να χορηγήσει είκοσι εννέα  (29) άδειες υπαιθρίου πλανοδίου   εμπορίου για το έτος 2017 όπως περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:   

Συγκεκριμένα οι προς χορήγηση άδειες περιγράφονται παρακάτω:

Π.Ε.      ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ

ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ –ΕΙΔΗ ΠΩΛΗΣΗΣ
Τέσσερις (4)  Οπωρολαχανικά
Επτά (7) Αλιευτικά προϊόντα θάλασσας,

γλυκών υδάτων ιχθυοκαλλιεργειών

Έξι (6) Είδη προικός –ένδυσης
Τέσσερις (4) Είδη οικιακής χρήσης – ψιλικών
Τέσσερις (4) Πώληση λουκουμάδων, σακχαρώδη είδη, συσκευασμένων προϊόντων σοκολατοποιΐας- καραμελοποιίας, μαλλί της γριάς, ξηρούς καρπούς, κάστανα και καλαμπόκια.
Τέσσερις (4) Προϊόντα  μελιού, οίνου, ελιάς, οπωροκηπευτικών και οσπρίων
 

ΣΥΝΟΛΟ

 

Είκοσι εννέα  (29)

 

Προς τούτο προσκαλεί  κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει με αίτησή του, παρακάτω αναφερόμενα  δικαιολογητικά από  2/5/2017 έως 17/05/2017.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την αίτηση είναι:

 1. Πιστοποιητικό Ανεργίας
 2. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος
 3. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας
 4. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία ο/η αιτών δηλώνει ‘ότι δεν κατέχει ο ίδιος, ο/η σύζυγος και τα τέκνα αυτού, άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος
 5. Λοιπά πιστοποιητικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες με τα οποία αποδεικνύεται κατά περίπτωση ότι ανήκει σε μια από τις κατηγορίες:
 1. Άτομα με αναπηρία τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό(50%) και τυφλοί,
 2. Πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών, καθώς και γονείς με τρία τέκνα,
 • Ανάπηροι και θύματα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944(Α’ 82),
 1. Γονείς ανήλικων τέκνων με αναπηρία και σε γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης,
 2. Ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες,
 3. Έλληνες Ρομά που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των ΟΤΑ της χώρας,
 • Άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και άτομα υπό απεξάρτηση.

Η Ταχυδρομική Διεύθυνση για την αποστολή των αιτήσεων είναι:

Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ,

Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού
Φίλωνος 35-39,
Λιβαδειά ΤΚ 32131

 


 Επισημαίνεται ότι:

 • Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν φυσικά πρόσωπα που είναι άνεργα και δεν κατέχουν τα ίδια, ο/η σύζυγος ή τα τέκνα αυτών άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού επαγγέλματος. Η άδεια χορηγείται κατά σειρά προτεραιότητας και με βάση κοινωνικά κριτήρια σε πρόσωπα που ανήκουν στις  κατηγορίες που περιγράφονται στην παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν.4264/2014.
 • Σύμφωνα με τις  διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 22 του Ν.4264/2014, οι άδειες άσκησης υπαιθρίου πλανοδίου εμπορίου ισχύουν εντός της οικείας Περιφέρειας.