Π.Ε. Βοιωτίας: Δραστηριοποίηση  νέων  αδειούχων  παραγωγών  στο Υπαίθριο Πλανόδιο Εμπόριο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Θέμα : Δραστηριοποίηση  νέων  αδειούχων  παραγωγών  στο Υπαίθριο Πλανόδιο Εμπόριο

Με την υπ’ αριθμ. 2/2018 απόφαση της Επιτροπής  Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς  Ελλάδας, καθορίστηκε ο ανώτατος αριθμός αδειών παραγωγών που μπορούν να δραστηριοποιηθούν για την άσκηση πλανόδιου εμπορίου εντός της Περιφέρειας Στερεάς  Ελλάδας και σύμφωνα με αυτή, η  ΠΕ Βοιωτίας  δύναται να εγκρίνει προς δραστηριοποίηση για το έτος 2018  , είκοσι εννέα ( 29 )  νέες άδειες πλανόδιων παραγωγών.

Οι αιτήσεις  για έγκριση δραστηριοποίησηςτων ενδιαφερομένων  θα εξετάζονται , λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στα άρθρα 6 παρ.3, 46, 47, 48 του Ν. 4497/2017. Σε περίπτωση έγκρισης του αιτήματος, ο ενδιαφερόμενος θα κληθεί να καταβάλλει το τέλος δραστηριοποίησης  ανάλογα με το χρονικό διάστημα που επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί (5€/μήνα δραστηριοποίησης).

Για την έγκριση της δραστηριοποίησης του δικαιούχου, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει:

  1. Αίτηση με την οποία θα  δηλώνει το χρονικό διάστημα δραστηριοποίησης που επιθυμεί .
  2. Άδεια πωλητή  υπαίθριου εμπορίου (παραγωγού) σε ισχύ (χορηγείται /ανανεώνεται  από το Δήμο μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου ).

 Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί είτε στο Δήμο μόνιμης κατοικίας του αδειούχου  ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης για χορήγηση/ ανανέωση της άδειας είτε στη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Βοιωτίας , Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού, Φίλωνος 35-39, Λιβαδειά  ΤΚ 32131 , τηλ. 2261350342).

  • Εφόσον εγκριθεί το αίτημα για έγκριση δραστηριοποίησης ο ενδιαφερόμενος θα καλείται να καταβάλει στον αρ. 754/540074-04 τραπεζικό λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας με περιγραφή “ΤΕΛΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΩΛΗΤΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ” και ΙΒΑΝ GR12 0110 7540 0000 7545 4007 404 το αναλογούν τέλος για την έγκριση της δραστηριοποίησης και να προσκομίσει στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Π.Ε. Βοιωτίας (Φίλωνος 35-39, Λιβαδειά) αντίγραφο του γραμματίου είσπραξης, προκειμένου να παραλάβει την έγκριση δραστηριοποίησης .
Η  ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

      ΦΑΝΗ ΠΑΠΑΘΩΜΑ