Π.Ε. Βοιωτίας: Η αναγκαιότητα διαμόρφωσης ενός κατάλληλου θεσμικού και οικονομικού πλαισίου για την υποστήριξη δράσεων προσαρμογής στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη

Χωροταξίας και Περιβάλλοντος

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

            

Λιβαδειά, 03/07/2018

 ΘΕΜΑ : Η αναγκαιότητα διαμόρφωσης ενός κατάλληλου θεσμικού και οικονομικού πλαισίου για την υποστήριξη δράσεων προσαρμογής στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στο πλαίσιο εκπόνησης του Περιφερειακού Σχεδίου Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή διοργανώνει ενημερωτική ημερίδα την Πέμπτη 5 Ιουλίου στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας (Φίλωνος 35-39 Λιβαδειά). Με θέμα «Η αναγκαιότητα διαμόρφωσης ενός κατάλληλου θεσμικού και οικονομικού πλαισίου για την υποστήριξη δράσεων προσαρμογής στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής».

Ειδικοί επιστήμονες θα αναφερθούν στις πιθανές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε διάφορους κοινωνικοοικονομικούς τομείς της Περιφέρειας, όπως στην υγεία, στη γεωργία, στους υδάτινους πόρους, στον τουρισμό, στις υποδομές. Επιπλέον θα παρουσιαστούν οι βασικές προσεγγίσεις σε δράσεις προσαρμογής της Περιφέρειας στην κλιματική αλλαγή, έτσι όπως περιγράφονται στην πρόσφατα θεσμοθετημένη Εθνική Στρατηγική Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή.

Στην συγκεκριμένη εκδήλωση έχουν προσκληθεί να συμμετέχουν εκπρόσωποι Υπουργείων, Περιφερειακοί Σύμβουλοι, Δήμαρχοι της Περιφέρειας και δημοτικές επιχειρήσεις, τοπικά επιμελητήρια και επαγγελματικοί σύλλογοι, πανεπιστήμια και ερευνητικά ινστιτούτα, διευθύνσεις πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τοπικά τραπεζικά καταστήματα, ΜΜΕ, ΜΚΟ περιβαλλοντικές.  Εκτός αυτών, η ημερίδα θα είναι ανοιχτή και στην κοινωνία των πολιτών καθώς όλοι οι φορείς και οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις της Περιφέρειας που ασχολούνται με περιβαλλοντικά ζητήματα θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στη δημόσια διαβούλευση που θα ακολουθήσει.

Αντιπεριφερειάρχης Χωροταξίας & Περιβάλλοντος

Γεώργιος Δ. Αναστασίου