Ρέικι στο “Κέντρο Ευεξίας”

 

 

ΤΟ ΡΕΙΚΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΑΓΕΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ

 

 

Ποια είναι η διαδικασία εκμάθησης Ρέικι

 

 

 

To Ρέικι μεταδίδεται από τον δάσκαλο στον μαθητή με την διαδικασία που
ονομάζουμε συντονισμό, κατά την οποία ο δάσκαλος ενεργοποιεί, καθαρίζει και
συντονίζει τα ενεργειακά κανάλια του μαθητή, με σκοπό αυτός να μπορεί να
συνδεθεί και να γίνει αγωγός του Ρέικι.  Αυτή η σύνδεση παραμένει σε όλη την
υπόλοιπη ζωή.

 

Οι συντονισμοί Ρέικι καθώς και οι τεχνικές εφαρμογής της μεθόδου Ρέικι, δίνονται
σε μαθήματα που είναι οργανωμένα σε τρία επίπεδα ή βαθμούς. Στον πρώτο βαθμό
ο εκπαιδευόμενος παίρνει τέσσερεις συντονισμούς και μαθαίνει να διοχετεύει την
ενέργεια Ρέικι στον εαυτό του και στους άλλους. Στον δεύτερο βαθμό παίρνει ένα
συντονισμό και μαθαίνει τα ενεργειακά σύμβολα που χρησιμοποιούνται για την
εστίαση και κατεύθυνση της ενέργειας. Στον τρίτο βαθμό μαθαίνει την διαδικασία
των συντονισμών ώστε να μπορεί να μεταδώσει το Ρέικι.  

 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΕΞΙΑΣ
Χώρος Σωματικής και Ψυχικής Ευεξίας
Τηλ:2221 306353
www.kentroevexias.gr

 

Β' ΒΑΘΜΟΣ ΡΕΙΚΙ