Ριζικές αλλαγές στην έκδοση των οικοδομικών αδειών

Μια νέα διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών προβλέπει το σχέδιο νόμου για τα αυθαίρετα που κατέθεσε προχθές στη Βουλή το υπουργείο Περιβάλλοντος. Η πιο ενδιαφέρουσα αλλαγή είναι ότι στις «απλές» περιπτώσεις, σε περιοχές που έχουν κινηματογραφηθεί, η οικοδομική άδεια θα εκδίδεται αυτόματα με την υποβολή των απαραίτητων μελετών και δικαιολογητικών.

Συγκεκριμένα, προβλέπονται τρεις τύποι αδειών: η «κοινή» οικοδομική άδεια, η άδεια εργασιών μικρής κλίμακας (για γεωτρήσεις, προσωρινές κατασκευές, κοπή δένδρων εντός σχεδίου ή ΖΟΕ, τοποθέτηση σκαλωσιάς, πέργκολας άνω των 50 τ.μ. κ.ά.) και προϋπολογισμό έως 25.000 ευρώ και η προέγκριση οικοδομικής άδειας (υποχρεωτική για κτίρια άνω των 3.000 τ.μ. και στις περιπτώσεις που την οικοδομική άδεια εκδίδει άλλος φορέας λ.χ. ναοδομία).

Ο τρόπος έκδοσης της οικοδομικής άδειας είναι διαφορετικός ανάλογα με την περιοχή, τη θέση, το μέγεθος και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του κτιρίου. Προβλέπονται τρεις κατηγορίες:

Κατηγορία 1

  • Κτίριο κατοικιών άνω των 2.000 τ.μ., ειδικό κτίριο (λ.χ. σχολείο) εντός σχεδίου άνω των 1.000 τ.μ.
  • Κτίριο κατοικίας σε εκτός σχεδίου περιοχή που δεν έχει κινηματογραφηθεί ή σε μη άρτιο κατά τον κανόνα γήπεδο.
  • Προσθήκη άνω του 50%.
  • Κατασκευές σε διατηρητέα ή μνημεία.
  • Κατασκευές σε επαφή με ρέματα, γραμμή αιγιαλού.

Η άδεια εκδίδεται εντός μήνα ύστερα από έλεγχο της υπηρεσίας δόμησης.

Κατηγορία 2

  • Ανέγερση κτιρίου εντός οικισμού προ του 1922, νομιμοποίηση κτιρίων ή κατασκευών, εργασίες σε οικόπεδα όπου προβλέπεται αυτοψία από την πολεοδομία. Η άδεια εκδίδεται από την πολεοδομία σε δύο μήνες.

Κατηγορία 3

  • Κτίρια κατοικίας έως 2.000 τ.μ. και ειδικών χρήσεων έως 1.000 τ.μ.
  • Κατοικία σε εκτός σχεδίου κινηματογραφημένη περιοχή.
  • Προσθήκη σε νόμιμη κατοικία έως 50%.
  • Κατασκευή πισίνας, αλλαγή διαρρύθμισης.

Οι άδειες εκδίδονται αυτόματα μετά την ηλεκτρονική υποβολή του φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις μελέτες.

Όσον αφορά τη διάρκεια ισχύος, η προέγκριση ισχύει για ένα έτος για τα κτίρια έως 5.000 τ.μ. και δύο έτη για τα μεγαλύτερα. Η οικοδομική άδεια ισχύει για 4 χρόνια, εκτός αν πρόκειται για κτίρια άνω των 5.000 τ.μ. που ισχύει για 6 χρόνια. Άδειες κατεδαφίσεων, εκσκαφών, κοπής δέντρων έχουν ισχύ ενός έτους. Οι άδειες νομιμοποίησης αυθαιρέτων δεν έχουν χρονικό περιορισμό. Οι έλεγχοι είναι υποχρεωτικοί για κάθε έργο που εκτελείται με οικοδομική άδεια και διενεργούνται από τους ιδιώτες ελεγκτές δόμησης. Χωρίζονται σε τρία είδη: αρχικός (μετά την ολοκλήρωση του οπλισμού θεμελίωσης και του υπογείου), ενδιάμεσος (μετά την ολοκλήρωση του φέροντος οργανισμού) και τελικός (μετά την ολοκλήρωση του κτιρίου). Ένας έλεγχος (τελικός) πραγματοποιείται σε εργασίες επισκευής ή προσθήκης, δύο έλεγχοι (αρχικός και τελικός) σε νέα κτίρια και προσθήκες έως 2.000 τ.μ. και τρεις έλεγχοι στα μεγάλα κτίρια.

Πηγή:  Καθημερινή