Ρύθμιση για τις οφειλές προς τους Δήμους

 

Σύμφωνα με τις Διατάξεις του νόμου 4321, ΦΕΚΑ 32/2015 «Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας» δίνεται η δυνατότητα ρύθμισης για τις οφειλές προς τους ΟΤΑ. Πιο συγκεκριμένα, στη ρύθμιση αυτή υπάγεται το σύνολο των οφειλών που θα έχουν βεβαιωθεί έως τις 26-5-2015 προς τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού καθώς επίσης και όσες οφειλές προκύπτουν από εισφορά σε χρήμα ή τη μετατροπή εισφοράς σε γη των προς ένταξη ιδιοκτησιών σύμφωνα με το Ν. 1337/83. Οι δόσεις φτάνουν μέχρι τις 100 μηνιαίες και η ελάχιστη δόση ανέρχεται στο ποσό των 20 €. Προβλέπεται σημαντική απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους μη εμπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν ανάλογα με τον διακανονισμό που θα γίνει.  Η προθεσμία υπαγωγής στη ρύθμιση λήγει στις 26 Μαΐου 2015 και οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν στην ταμειακή υπηρεσία και των Δήμων Τανάγρας & Ωρωπού.