Σάλλας: Ταχεία ανακεφαλαιοποίηση της Πειραιώς για την επανεκκίνηση της οικονομίας

15.11.2015

Σήμερα, η γενική συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας Πειραιώς ενέκρινε όλα τα θέματα που είναι σχετικά με την διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης της τράπεζας που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Επίσης εγκρίθηκαν η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας μέσω του βιβλίου προσφορών, η έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου (ΜΟΔ) με υπό αίρεση μετατρέψιμα ομόλογα υπέρ του ΤΧΣ και το reverse split της μετοχής.

Ο κ. Μιχάλης Σάλας, πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς, αναφέρθηκε στην ταχεία ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, που θα έχει ως αποτέλεσμα την δυνατότητα συμβολής του τραπεζικού συστήματος στην επανεκκίνηση της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, αλλά και την προστασία των καταθέσεων.