ΣΔΙΠ: Αναθεώρηση ΓΠΣ Αφιδνών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΔΙΠ

ΘΕΜΑ: Αναθεώρηση ΓΠΣ Αφιδνών

ΣΧΕΤ:  α.  Η με αριθμό  358/21-08-2023   απόφασή του Δήμαρχου Ωρωπού

 

β. Το από 15-09-2023 έγγραφο της νομίμου εκπροσώπου των αναδόχων των μελετών προς την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του   Δήμου Ωρωπού

Ο Δήμαρχος Ωρωπού με την πρόσφατη απόφασή του 358/21-08-2023, ενέκρινε τους όρους και τις προδιαγραφές για την ανασύνταξη λόγω επικαιροποίησης του Β2 Σταδίου της κύριας μελέτης 01.02 και της ΣΜΠΕ «ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΓΠΣ ΑΦΙΔΝΩΝ» προϋπολογισμού 22.669,87€ συμπεριλαμβανομένων ΦΠΑ & κρατήσεων, ποσό επιπρόσθετο στα 200.000,00€ περίπου που έχουν καταβληθεί στους μελετητές του ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ Αφιδνών.

Σκοπός της παραπάνω ανάθεσης, η εναρμόνιση των μελετών με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αφιδνών, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της κατά απόλυτη πλειοψηφίας 25/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ωρωπού στη συνεδρίαση της 2 Μαρτίου 2022.

Με το από 15-09-2023 έγγραφο της νομίμου εκπροσώπου των αναδόχων των μελετών προς την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου Ωρωπού κατατέθηκαν 1) το κείμενο Β2, 2) οι χάρτες και 3) η ΣΜΠΕ της  Αναθεώρησης ΓΠΣ Αφιδνών.

Από τα οποία ήρθαν σε γνώση μας μόνο το 1) και 2) και όχι η ΣΜΠΕ.

Από την μελέτη διαπιστώσαμε ότι, για την εντός σχεδίου από το 1977 περιοχή του οικισμού της ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ (ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ) δεν έλαβαν υπόψη τους οι μελετητές τα εξής :

Την από Απριλίου 2020 Τεχνική Έκθεση της Μελετητικής Εταιρείας ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ τεχνικού συμβούλου του ΣΔΙΠ, του Δήμου Ωρωπού και μέλους της επιτροπής μηχανικών της Δημοτικής Κοινότητας Αφιδνών για το ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ ΑΦΙΔΝΩΝ.  (συν 1)

Τις συμπληρωματικές από Σεπτεμβρίου 2020 παρατηρήσεις της ίδιας Εταιρείας. (συν 2)

Την θεσμοθετημένη πρόσβαση της ΙΠ από το 2010 (ΦΕΚ 485/ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ/31-12-2010), χαρακτηρισμένη ως Κοινοτική οδός, από την παράπλευρο της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας έως το όριο του εγκεκριμένου σχεδίου οικισμού Αγίας Τριάδας Ιπποκρατείου Πολιτείας, ως κύριας και μοναδικής της Κοινότητας Αφιδνών. (συν 3)

Την  Έκθεση 1974 του Μιλτιάδη Αναγνωστάκη (συν 4)

Τις συμβολαιογραφικές πράξεις  1973 και 1977 μεταβίβασης περιουσίας από τον ΣΔΙΠ στην Κοινότητα Αφιδνών πριν την έγκριση του σχεδίου πόλης (συν 5, 6)

  1. Την από 23-07-2021 γνωμοδότηση του καθηγητή του ΕΚΠΑ κ. Δημήτρη Παπανικολάου αναφορικά με το Νέο Σχολικό συγκρότημα Αφιδνών σε συσχέτιση με το σεισμογενές ρήγμα, (συν 7)

Την ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση 18/12-11-2021 του Κοινοτικού Συμβουλίου Αφιδνών στη συνεδρίαση της 12 Νοεμβρίου 2021 αφορά την ΕΛΕΥΘΕΡΗ πρόσβαση στον κεντρικό δακτύλιο της Ιπποκρατείου Πολιτείας και τη διαγραφή από το κείμενο της μελέτης ¨ Απαγόρευση της πρόσβασης στον Κεντρικό Δακτύλιο σύμφωνα με την μελέτη εφαρμογής που έχει εγκριθεί για την περιοχή, με σκοπό να αποφορτιστεί η κύρια οδική αρτηρία και να χρησιμοποιηθεί ο εσωτερικός οδικός άξονας.¨

Την αναρτημένη και διορθωμένη 25/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ωρωπού στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ  επί του τροποποιημένου Β2 Σταδίου του ΓΠΣ Αφιδνών με τις Παρατηρήσεις της «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ, ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» και την πρόταση του Τοπικού Συμβουλίου της Δ.Κ. Αφιδνών». (Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: ΑΔΑ : ΨΩΚΡΩ0Π-911  23/03/2022 09:33:29)

Από το κείμενο, τους χάρτες  και τις ακολουθούμενες μέχρι σήμερα διαδικασίες προκύπτουν τα παρακάτω :

1.H Αναθεώρηση ΓΠΣ ΑΦΙΔΝΩΝ δεν έχει γνωμοδότηση από το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αφιδνών.

2.Ο χάρτης χρήσεων που συνοδεύει το ΓΠΣ ΔΕΝ είναι αυτός που έχει εγκρίνει το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αφιδνών (12 Νοεμβρίου 2021) και το ΔΣ ΩΡΩΠΟΎ (2 Μαρτίου 2022), πχ 50 στρέμματα στο τρίγωνο οδός Τυρταίου, σιδηροδρομικές γραμμές, οδός Μαγούλεζας, εξαιρέθηκαν .

3.Η πλήρης αλλοίωση της φιλοσοφίας και της κεντρικής ιδέας του εγκεκριμένου από το 1977 σχεδίου πόλης της ΙΠ (ΦΕΚ 482/Δ/25.11.1977) και της απόφασης του Υφυπουργού Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 406/Δ/31.07.1979) και των προβλεπομένων χρήσεων πολλών εκτάσεων.

4.Σε έναν από τους 6 οικισμούς της Δημοτικής Κοινότητας Αφιδνών εκτιμάται ότι μέχρι το 2035 οι κάτοικοι του θα ΜΕΙΩΘΟΥΝ κατά 30%, η περιοχή του υφισταμένου οριοθετημένου σχεδίου του οικισμού του ΣΣ Αφιδνών είναι εμβαδού περίπου 165 στρεμμάτων, η επέκταση του οικισμού προτείνεται για να εγκριθεί άλλα 530 στρέμματα, με χρήσεις γενικής κατοικίας και πολεοδομικού κέντρου …!!!, δηλαδή αύξηση 450%…!!!

5.Δυο οικισμοί, της Δροσοπηγής και της Κοσμοθέας από την προτεινόμενη πολεοδομική οργάνωση, θα παραμείνουν ΜΟΝΟ με τις προβλέψεις ΔΕΜΕΥΣΕΙΣ του ΠΔ περί Προστασίας του Ορεινού Όγκου της Πάρνηθας (ΦΕΚ 336/Δ/24-07-2007) και θα συνεχίσουν να υπάρχουν μόνο στα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και ΠΟΥΘΕΝΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ  όπως οφείλει να προτείνει το ΓΠΣ, σε αντιδιαστολή με το πρόγραμμα της ΤΕΧΝΟΠΟΛΗΣ που οι προβλέψεις των μελετών την επανακαθορίζουν με εκτεταμένη αναφορά.

6.Γίνεται αυθαίρετος προσδιορισμός της τεχνητής λίμνης ΜΠΕΛΕΤΣΙ ως υγροβιότοπου και καθορίζονται, ζώνη προστασίας στους μεν χάρτες 50 μέτρων και στο δε κείμενο της μελέτης  20 μέτρων.  Για άλλες 4 λίμνες στην περιοχή της ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ, οι 2 μεγαλύτερες της λίμνης ΜΠΕΛΕΤΣΙ, δεν  προτείνονται αντίστοιχες  ζώνες προστασίας ούτε  χαρακτηρίζονται ως υδροβιότοποι, αν και έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά και βρίσκονται  σε ζώνες προστασίας του ορεινού όγκου της Πάρνηθας, με ακριβείς συντεταγμένες (34SGH4640332964,34SGH4692133237,34SGH4835433718,34SGH475293378)

7.Το ενεργό σεισμικό ρήγμα ΝΔ των Αφιδνών από ένα σημείο και μετά δεν απεικονίζεται στους χάρτες του ΓΠΣ όπως καταγράφεται στην βιβλιογραφία και είναι στην πραγματικότητα απλά “εξαφανίζεται”.

8.Ψευδής η αναφορά περί παραχώρησης της γεώτρησης ιδιοκτησίας ΣΔΙΠ στον Δήμο Ωρωπού.

9.Σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΓΠΣ Δήμου Αφιδνών που εγκρίθηκε με το ΦΕΚ 1011/Δ΄/3.12.2001, για την προστασία του περιβάλλοντος και ειδικότερα της διατήρησης της κοίτης των ρεμάτων τα οποία είναι εντός των ορίων του ΓΠΣ προβλέπονται ζώνες πρασίνου πλάτους 50μ. εκατέρωθεν αυτών, απόσταση η οποία μέσω της αναθεώρησης του ΓΠΣ μειώνεται στα 20 μέτρα λόγω ανομβρίας και άλλων παραμέτρων …!!!  ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ.

10.Είναι άσχετη η αναφορά στον πολιτιστικό Σύλλογο Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας και την ίδρυση του, γιατί δεν έχει καμία σχέση με την πολεοδόμηση της περιοχής και τον σκοπό του ΓΠΣ Αφιδνών, όπως ατυχής και η έκφραση για πολεοδομική μελέτη ότι «ΚΟΠΗΚΕ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΑ το δάσος»

11.Για το ενεργό σεισμικό ρήγμα Αφιδνών υπενθυμίζεται για την έκταση ανέγερσης του Νέου Σχολικού συγκροτήματος Αφιδνών έχει γνωμοδοτήσει ο καθηγητής του ΕΚΠΑ κ. Δημήτρης Παπανικολάου. Σύμφωνα με την γνωμοδότηση, για τον χώρο που θεωρητικά θα ανεγερθεί το Νέο Σχολικό συγκρότημα αναφέρει, «Είναι βέβαιον ότι κατά την μελλοντική ενεργοποίηση του ρήγματος θα αναπτυχθούν μεγάλες σεισμικές εντάσεις της τάξης του VIII-IX, ιδίως κατά μήκος της ζώνης άμεσης γειτνίασης του ρήγματος, όπου το έδαφος θεμελίωσης αποτελείται από χαλαρά ιζήματα πλευρικών κορημάτων και αλλουβίων. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον κανονισμό «απαγορεύεται η δόμηση κτιρίων σπουδαιότητας Σ2, Σ3 και Σ4 στην άμεση γειτονία σεισμοτεκτονικών ρηγμάτων που θεωρούνται σεισμικώς ενεργά» κατά συνέπεια για τις προτεινόμενες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πλησίον του ενεργού σεισμικού ρήγματος απαγορεύεται να ανεγερθούν.  Οι προτάσεις των μελετητών στο προς αναθεώρηση ΓΠΣ ΑΦΙΔΝΩΝ   «…που καταγράφεται στον Χάρτη Π.2. «Οργάνωση Χρήσεων Γης & Προστασία Περιβάλλοντος της Δημοτικής Ενότητας Αφιδνών» της παρούσης. Τα όρια των προτεινόμενων οικιστικών επεκτάσεων προσαρμόζονται πέραν της Ζώνης Προστασίας του Ρήγματος χωρίς να επηρεάζονται από τις συνέπειες κατά την ενεργοποίηση του. Κατά την εκπόνηση της πολεοδομικής μελέτης των επεκτάσεων θα επανεξεταστεί μία αυξημένη Ζώνη Προστασίας, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν νέες παραμέτρους.» είναι σε ευθεία αντίθεση με την πραγματική κατάσταση και εκτιμάται ότι ΜΟΝΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ θα επιφέρουν μελλοντικά. Δηλαδή πρώτα προτείνουν για έγκριση εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις και μετά θα μελετηθεί η αυξημένη ζώνη προστασίας λόγω ρήγματος…!!!

12.Από 6 Αυγούστου 2018 με αρ. πρ. ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 17932/6-8-2018 και αρ. πρ. 222/6-8-2018/ΣΔΙΠ, παραδόθηκε στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ωρωπού κ. Στέργιο Γκικάκη η έκθεση της Μελετητικής Εταιρείας ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ για τα έργα υποδομής στην ΙΠ που δεν έγιναν, η ανάγνωση και μόνο θα απέτρεπε τις ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ που αναφέρονται στο προς αναθεώρηση ΓΠΣ, όπως για :

α)την μετατροπή των εγκαταστάσεων εκπαίδευσης της ΙΠ και σε χώρους κοινωνικής πρόνοιας,

β)να εφαρμοστεί το ΑΝΥΠΑΡΚΤΟ Διάταγμα Εφαρμογής για την Ιπποκράτειο Πολιτεία στο οποίο καθορίζονται ο κεντρικός δακτύλιος και οι κυκλοφοριακές αρτηρίες, οι πεζόδρομοι και οι ποδηλατόδρομοι, όπως φαίνονται στις Πινακίδες και να γίνεται έλεγχος για κάθε τεχνικό και κατασκευαστικό έργο.

γ) Προτείνεται ενώ υπάρχει από το 1979 (Το υπ’αριθμ. 29359/31.10.1979 συμβόλαιο, μεταγραφέν στις 2/11/1979 στο Υποθηκοφυλάκειο Μαραθώνος ) εσωτερικός Κανονισμός, για την Αγία Τριάδα, όπου σε κάθε άρτιο οικόπεδο να επιτρέπονται έως δύο κτιριακοί όγκοι με χρήση κατοικίας.

δ)  Έχει επίσης παραχωρηθεί στην Κοινότητα αγωγός μήκους 300 μ από το διυλιστήριο Μαραθώνα. Ότι τέλος, έχουν ολοκληρωθεί τα έργα του εσωτερικού υδρευτικού δικτύου. Το αποχετευτικό δίκτυο είχε ενταχθεί σε χρηματοδότηση, που πλέον δεν ισχύει. Αρμόδιος πλέον για την εξέλιξη των μελετών είναι ο νυν Δήμος Ωρωπού.

Όπως αναλυτικά τεκμηριώθηκε στην τεχνική έκθεση του μελετητικού γραφείου     συμβούλου του ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ η πρόβλεψη αυτή πρέπει να αφαιρεθεί από το κείμενο γιατί θα δημιουργήσει προβλήματα πρόσβασης σε μεγάλο αριθμό οικοπέδων της ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ.

Η φιλοσοφία του σχεδίου πόλης της ΙΠ είναι όλα τα οικόπεδα του οικισμού να έχουν πρόσβαση σε δύο τουλάχιστον δρόμους του οικισμού. Η σημερινή αναίτια αυτή πρόβλεψη – πρόταση του ΣΧΟΟΑΠ Αφιδνών καθιστά τα δεκάδες οικόπεδα επί των οδών Αγίας Τριάδος, Φελλέως, Πάρνηθος, Δεκελείας και Αγίου Μερκουρίου “τυφλά” στην μία πρόσοψή τους σε οδό.

13.Η πρόταση στην θέση των εγκαταστάσεων του πρώην Στρατοπέδου της Δημοτικής Ενότητας Αφιδνών στην περιοχή «Κατσιμίδι», για  χωροθέτηση περιοχής προς τη διεξαγωγή «μέγα-διοργανώσεων» και εκδηλώσεων διεθνούς εμβέλειας  συνολικής έκτασης 230 στρεμμάτων περίπου, με συγκεκριμένο θεματικό χαρακτήρα και στόχο την προσέλκυση μεγάλου αριθμού ατόμων, οι οποίες θα αποτελέσουν το μέσο για μια γενικότερη αναμόρφωση, εκσυγχρονισμό και οικονομική άνοδο τόσο της περιοχής μελέτης όσο και της ευρύτερης περιοχής της Δημοτικής Ενότητας, εκτιμάται λείαν επιβαρυντική για τον οικισμό της αμιγούς κατοικίας  της Αγίας Τριάδος και τον εθνικό δρυμό της Πάρνηθας.

Παρακαλούμε τους προς ενέργεια αποδέκτες και ειδικότερα την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ωρωπού, επιβλέπουσα αρχή των μελετητών, να μεριμνήσουν για τις απαιτούμενες διορθώσεις, διαγραφές και συμπληρώσεις τόσο του κειμένου της πολεοδομικής μελέτης ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΠΣ ΑΦΙΔΝΩΝ όσο και των χαρτών που τη συνοδεύουν.

Οι προς κοινοποίηση αποδέκτες παρακαλούνται για την ενημέρωση τους και τις κατά τη κρίση τους ενέργειες.

                                   Με εκτίμηση

                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                              ΚΩΝ. ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗΣ                                               ΠΑΝ. ΠΑΝΤΟΣ

https://ippokrateiospoliteia.blogspot.com/2023/11/blog-post.html

https://ippokrateiospoliteia.blogspot.com/2023/11/blog-post_11.html