ΣΔΙΠ: Καθαρισμός κτήματος Αγίας Τριάδας πρόληψη κινδύνων πυρκαγιάς

Επιστολή προς τον Αντιπεριφερειάρχη Αττικής, έστειλε ο Συνεταιρισμός Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία, με θέμα την φροντίδα του πράσινου για την πρόληψη πυρκαγιάς.

Η επιστολή έχει ως εξής:

Αγαπητέ κύριε Αντιπεριφερειάρχη,

Ενόψει του επερχόμενου θέρους και του εξ αυτού κινδύνου αυτανάφλεξης και δημιουργίας δασικών πυρκαγιών στις πράσινες περιοχές της πατρίδας μας, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε τα εξής:

Η Ιπποκράτειος Πολιτεία, ως γνωστόν, ανήκει στις περιοχές αυτές, χαρακτηριζόμενη μάλιστα, εκ του λόγου αυτού, ως ιδιαίτερου φυσικού κάλλους.

Θα ήταν σκόπιμο, λοιπόν και επιβεβλημένο, να ληφθεί άμεσα μέριμνα καθαρισμού των κοινοχρήστων χώρων καθώς και τμήματος της δασικής χλωρίδας, προκειμένου να μην επαναληφθεί το φαινόμενο καταστροφής του περασμένου καλοκαιριού του Καλάμου! Θεωρούμε ότι είναι χρέος της Περιφέρειας, του Δήμου και των όμορων Δασαρχείων να προστατεύουν το φυσικό περιβάλλον της περιοχής, για το λόγο αυτό ζητούμε, τον άμεσο καθαρισμό της περιοχής από την πλεονάζουσα Επικίνδυνη Καυστική Ύλη, και όχι αργότερα από την έναρξη της νέας αντιπυρικής περιόδου.

Εμείς από την πλευρά μας, σκοπεύουμε να πράξουμε ανάλογα, για τους χώρους (οικόπεδα) ιδιοκτησίας μας, συνεργαζόμενοι μαζί σας, καθώς και θα ενημερώσουμε τους ιδιοκτήτες οικοπέδων κατοικίας να μεριμνήσουν αντίστοιχα για τις περιουσίες τους.

Ευελπιστούμε στην άμεση ανταπόκριση σας και είμαστε στη διάθεσή σας να συντονίσουμε από κοινού την ανωτέρω δράση.