ΣΔΙΠ: Κατανομή ποσού ύψους 16.910.000,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018 σε Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας

Η κατανομή ποσού ύψους 16.910.000,00 € με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους  έτους 2018 για τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.

 Για τον Δήμο Ωρωπού διατίθενται 185.000 €…!!!

Με τα  ποσά οι Δήμοι μπορούν να χρηματοδοτήσουν ενέργειες όπως: 

α) εκτέλεση προγραμμάτων προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης για τη μείωση του κινδύνου, σε περιοχές ιδιαίτερης προστασίας (άλση, πάρκα, κατασκηνώσεις, κλπ) αρμοδιότητάς τους, 
β) απομάκρυνση των υπολειμμάτων καθαρισμού της βλάστησης που ενεργείται για τους ίδιους λόγους από ιδιοκτήτες σε περιβάλλοντες χώρους κατοικιών και οικοπεδικές εκτάσεις , εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων, 
γ) εκτέλεση έργων και εργασιών προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης καθ’ υπόδειξη και συνεργασία με τις κατά τόπους αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες κυρίως στη ζώνη μίξης δασών – πόλεων και οικισμών για λόγους αντιπυρικής προστασίας των πολεοδομικών τους συγκροτημάτων, 
δ) συμβολή στη συντήρηση και βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου, σε συνεργασία με τις κατά τόπους Δασικές Υπηρεσίες 
ε) υλοποίηση προληπτικών μέτρων που αποβλέπουν στην αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιών από τη λειτουργία χώρων ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων,
στ) ενίσχυση εθελοντικών δράσεων σε επίπεδο ΟΤΑ Α’ βαθμού, 
ζ) θέματα προμήθειας εξοπλισμού (π.χ. βυτιοφόρα, γεννήτριες, ασύρματοι κλπ), 
η) λειτουργικά έξοδα (π.χ. καύσιμα, υπερωρίες προσωπικού κλπ) και 
θ) κάλυψη δαπανών μίσθωσης οχημάτων ή μηχανημάτων προς ενίσχυση του έργου της καταστολής ή της αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών. 
Για τον προληπτικό καθαρισμό των δασών και κοινοχρήστων εκτάσεων μόνο στη Κοινότητα Αφιδνών οι δαπάνες προυπολογίζονται :
Ας ελπίσουμε ότι,  το καλοκαίρι του  2018 δεν θα δούμε εικόνες και καταστάσεις του Αυγούστου 2017 στον Κάλαμο και Βαρνάβα...!!! 

Κυριακή 13-08-2017 απόγευμα  16:16 στον Κάλαμο

Βαρνάβας, 14-08-2017 06:00