ΣΔΙΤ: Αποτελέσματα έρευνας για τα θέματα της Ιπποκρατείου Πολιτείας

Αποτελέσματα έρευνας για τα θέματα της Ιπποκρατείου Πολιτείας

Ολοκληρώθηκε η έρευνα για τα θέματα

που απασχολούν τους συνέταιρους και

κατοίκους της Ιπποκρατείου Πολιτείας.

Η έρευνα έτρεξε για δεκαπέντε (15)

ημέρες από την 16η Σεπτεμβρίου

2017 και μέχρι το τέλος του μήνα.

Στην έρευνα έλαβαν μέρος 125 ιδιοκτήτες οικοπέδων,

με 371 ψήφους συνολικά.

Τα αποτελέσματα περιλαμβάνονται

στον παρακάτω πίνακα.

Η πρώτη ανάγνωση των αποτελεσμάτων φανερώνει τις αδυναμίες της περιοχής, αλλά καταδεικνύει επίσης την ευαισθητοποίηση των κατοίκων γύρω από θέματα περιβάλλοντος, όπως διαχείρισης των απορριμμάτων κτλ.   Τα βασικά θέματα που απασχολούν την πλειοψηφία των συνεταίρων είναι κατά σειρά σπουδαιότητας:

  1. Η συγκοινωνία και και ειδικότερα σύνδεση της περιοχής του οικισμού της ΙΠ με τις Αφίδνες, ΣΣ Αφιδνών και κέντρο Καπανδριτίου.
  2. Οι τηλεπικοινωνίες και κυρίως η πρόσβαση των κατοίκων σε υπηρεσίες ευρυζωνικότητας μέσω σταθερών υποδομών και δικτύων.
  3. Η ύδρευση και ειδικότερα το δημοτικό  τιμολόγιο χρέωσεων.
  4. Η ανέγερση σύγχρονων εγκαταστάσεων Παιδικού Σταθμού και Δημοτικού Σχολείου στην έκταση της Δημοτικής Κοινότητας Αφιδνών.

Παρ’ ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού διαχειρίζεται μια πλειάδα θεμάτων της περιοχής του οικισμού, η συγκεκριμένη έρευνα ιεραρχεί την ατζέντα και τις προτεραιότητες στις οποίες επικεντρώνεται ο Συνεταιρισμός.

Ήδη και για τα τέσσερα θέματα παραπάνω συστήνονται ομάδες για την μελέτη, και υλοποίηση σχεδίων για την σταδιακή επίλυσή τους.

Είναι γεγονός ότι οι οικονομικές δυνατότητες του συνεταιρισμού είναι δεδομένες. Παρόλα αυτά, πολλά από τα θέματα μπορούν να επιλυθούν σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, τον Δήμο Ωρωπού, και την αρωγή των συνεταίρων.  Στα πλαίσια αυτά, καλούμε όλους τους  μόνιμους κατοίκους της Ιπποκρατείου Πολιτείας που ενδιαφέρονται και μπορούν να συνεισφέρουν λίγο από τον χρόνο τους στην οργάνωση των δράσεων, να δηλώσουν την πρόθεσή τους.

Μαζί μπορούμε να κάνουμε το νέο ξεκίνημα, για να γίνει η Ιπποκράτειος Πολιτεία  ένας «τόπος να ζεις».