Σε δημόσια διαβούλευση το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου Τανάγρας

 25.2.2016

 Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε επί τρεις μέρες το νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου Τανάγρας, το οποίο αναμένεται να χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ 2014-2020, μέσω της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Η διαβούλευση διενεργήθηκε στο Σχηματάρι και επεκτάθηκε σε όλες τις δημοτικές ενότητες του Δήμου Τανάγρας με την αρωγή του Πανεπιστημίου Πειραιά το οποίο κατά το παρελθόν είχε εκπονήσει το ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας.

Πρόκειται για την πρώτη φάση της δημόσιας διαβούλευσης, όπου το λόγο έχουν οι πολίτες οι οποίοι αξιολογούν το Δήμο και τις υπηρεσίες που παρέχει αλλά ταυτόχρονα εκφράζουν και τις  απόψεις τους σημαντικά έργα υποδομής που έχει ανάγκη η περιοχή τους.

Κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης, η οποία ξεκίνησε την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2016 και ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου, διατυπώθηκαν αξιόλογες προτάσεις τις οποίες το Πανεπιστήμιο Πειραιά θα ιεραρχήσει και στη δεύτερη φάση ως πρόταση θα κατατεθούν και πάλι στην κρίση των πολιτών, ώστε να ληφθούν και οι τελικές αποφάσεις για τα έργα που θα ενταχθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Τανάγρας.

Είναι αλήθεια πάντως ότι η σχετική διαδικασία έχει καθυστερήσει, καθώς θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός του προγράμματος περί τα τέλη Δεκεμβρίου του 2015, αλλά υπάρχει δικαιολογημένη ανοχή από την Περιφέρεια για το λόγο ότι πρόκειται για μια εξαιρετικά δύσκολη, όσο και αυστηρή, διαδικασία για να μην απορριφθούν έργα που δεν θα κριθούν επιλέξιμα.