ΣτΕ: Αναστέλλονται έως την 1η Δεκεμβρίου οι εργασίες του λόγω βλάβης στην ηλεκτροδότηση

Το Συμβούλιο της Επικρατείας αναστέλλει τις εργασίες του από τη Δευτέρα 29 Νοεμβρίου έως και την Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου 2021, λόγω βλάβης του μετασχηματιστή μέσης τάσεως και δεν είναι δυνατή η ηλεκτροδότηση του κτιρίου. Για το λόγο αυτό αλλά και για την ασφάλεια και την υγιεινή εργαζομένων και επισκεπτών, αναστέλλονται οι εργασίες του.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του: «Ο χρόνος αποκατάστασης εκτιμάται η Τετάρτη 1η Δεκεμβρίου. Δεδομένου ότι η κατάσταση αυτή συνιστά λόγο ανωτέρας βίας, ως εκ του ότι η λειτουργία των υπηρεσιών του Δικαστηρίου εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για τη Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥΔΔ), αλλά και για λόγους ασφάλειας και υγιεινής, αναστέλλονται οι εργασίες του Δικαστηρίου τη Δευτέρα 29 Νοεμβρίου, Τρίτη 30 Νοεμβρίου και Τετάρτη 1η Δεκεμβρίου 2021.

Οι προθεσμίες που λήγουν κατά τις τρεις αυτές ημέρες λήγουν την Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 2021. Ειδικώς, οι δηλώσεις του άρθρου 33 παρ. 6 του π.δ. 18/1989 περί παράστασης των διαδίκων χωρίς εμφάνιση στο ακροατήριο για τις υποθέσεις που συζητούνται στις 2 Δεκεμβρίου 2021 μπορεί να υποβληθούν μέχρι τις 14:00 της ημέρας αυτής.

Μετά την αποκατάσταση της λειτουργίας του Δικαστηρίου, θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση για την ημερομηνία συζήτησης των υποθέσεων που φέρονται προς συζήτηση κατά τις ημέρες αναστολής των εργασιών του».