Στη σωστή κατεύθυνση η ανάθεση της αποκομιδής απορριμμάτων του Δήμου Ωρωπού σε ιδιώτη

Άρθρο του Δημήτρη Σταύρου, Εκπαιδευτικού

Η συνεργασία του Δήμου με τον ιδιωτικό τομέα μόνο καλό μπορεί να κάνει. Τα χρήματα που θα εξοικονομήσει ο Δήμος Ωρωπού με την απαλλαγή του από την αποκομιδή των απορριμμάτων, μπορούν να αξιοποιηθούν ουσιαστικότερα στην πρόνοια, στον καλλωπισμό της πόλης και τις υποδομές.

Οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα που είναι μόνιμοι, μπορούν να απορροφηθούν σε άλλες δραστηριότητες, ενώ οι εργαζόμενοι που είναι συμβασιούχοι, μπορούν να προσληφθούν από την ιδιωτική εταιρεία αποκομιδής απορριμμάτων, να ωφεληθούν από την  ανάπτυξή της, να εξελίσσονται και να αμείβονται δίκαια και αξιοκρατικά. Εξυπακούεται  η πλήρης τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, εκ μέρους της εργολάβου επιχείρησης.

Η προτεινόμενη λύση θα φέρει πολύ πιο αποτελεσματική αποκομιδή απορριμμάτων, αφού ο  εργολάβος  θα μπορεί να χάσει τη δουλειά του αν δεν την κάνει καλά. Έτσι, οι κάδοι θα είναι πιο καθαροί και σωστά χωροθετημένοι, η ανακύκλωση με περισσότερα υλικά, οι θέσεις εργασίας και οι ευκαιρίες ανέλιξης των εργαζομένων πολύ περισσότερες και, φυσικά, οι φορολογούμενοι θα απαλλαγούν από ένα σημαντικό βάρος.

Με πρωτοπόρες ηλεκτρονικές εφαρμογές που εφαρμόζονται σε άλλους Δήμους (π.χ. στον Δήμο Γλυφάδας μπορεί κάθε πολίτης να αναφέρει από το κινητό του τηλέφωνο σε ποιους κάδους υπάρχει πρόβλημα και να υπολογίζει το χρόνο αποκατάστασής του) είναι πιθανόν οι δημότες του Ωρωπού να μείνουν έκπληκτοι από την ποιότητα των υπηρεσιών που θα αντικρύσουν.

Η ανάθεση της αποκομιδής απορριμμάτων από τον Δήμο Ωρωπού σε ιδιώτη είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.