Στις καλένδες η αποχέτευση ακάθαρτων Καπανδριτίου-Πολυδενδρίου

Ωρωπός  14/01/2017

               ΣΤΙΣ ΚΑΛΕΝΔΕΣ Η ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

               ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ-ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ

Με την επιστολή μου στις 15-7-2016 προς τον Δήμο, είχα ενημερώσει την Δημοτική Αρχή ότι με την νέα κατηγοριοποίηση των οικισμών από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων, ο Κάλαμος και οι Άγιοι Απόστολοι, δεν περιλαμβάνονται πλέον στους οικισμούς Γ΄ Προτεραιότητας (άνω  των 2.000 κατοίκων) και ως εκ τούτου το έργο της αποχέτευσης και επεξεργασίας των λυμάτων, δεν δύναται να χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η καθυστέρηση έξι μηνών για την υπογραφή της σύμβασης και η αλλαγή χωροθέτησης σε δημόσιο-δασικό-διακατεχόμενο χώρο, θα καθυστερήσουν τουλάχιστον άλλα δύο με τρία χρόνια την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων και την ολοκλήρωση της μελέτης, για να μην πω ότι δεν θα ολοκληρωθεί ποτέ, αν οι διακατέχοντες ιδιοκτήτες προσφύγουν στα δικαστήρια.

Στις καλένδες όμως φαίνεται να πηγαίνει και το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Καπανδριτίου-Πολυδενδρίου, αφού η ΕΥΔΑΠ μετά τα συμπληρωματικά στοιχεία και τις διορθώσεις που ζήτησε να γίνουν για την έγκριση της περιβαλλοντικής μελέτης, θα έπρεπε να εντάξει τους όγκους των λυμάτων του έργου, μαζί με κάποιων οικισμών  των Δήμων Γέρακα- Ανθούσας- Παλλήνης, Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης και Κορωπίου, στην ανανέωση και τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων (Κ.Ε.Λ.) της Ψυττάλειας.

Δυστυχώς όμως, στην απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας στις 25-11-2016 α.π. 57144 Α.Δ.Α: 6ΤΓΚ4653Π8-3ΟΔ, που εγκρίνει την ανανέωση και τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων του Κ.Ε.Λ. της Ψυττάλειας,  περιλαμβάνονται όλοι οι παραπάνω οικισμοί  εκτός από το Καπανδρίτι – Πολυδένδρι.

Αυτό σημαίνει πως η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων και η ολοκλήρωση της μελέτης, θα καθυστερήσουν πολύ ακόμα ίσως και χρόνια, βάζοντας σε κίνδυνο και αυτό το έργο.

Ένα έργο που  συντάχθηκαν τα Τεχνικά Δελτία, κατατέθηκε σαν πρόταση από τον Μάρτιο του 2011, εντάχθηκε στο ΕΠΠΕΡΑΑ, ανατέθηκε και εκπονήθηκε η μελέτη, είναι στο στάδιο έγκρισης οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις πάνω από τρία χρόνια  και συνεχίζεται σαν έργο-γέφυρα στο ΕΣΠΑ 2014-2020.

Μετά από δυόμιση χρόνια θητείας με στημένες και ενημερωμένες υπηρεσίες, είναι αδικαιολόγητο για να μην πω εγκληματικό, να μην παρακολουθούνται δρομολογημένα και σημαντικά έργα υποδομής, με σοβαρή πιθανότητα να χαθούν.

Θα επαναλάβω ότι η ολιγωρία ισοδυναμεί με πρόστιμα έως 60.000 ευρώ ημερησίως , που θα επωμισθούν οι Δημότες.

Ασχοληθείτε σθεναρά με τα σοβαρά θέματα του τόπου και μην αναλώνεται όλη σας την ενέργεια στις κατατμήσεις έργων, εργασιών και προμηθειών, στις κατεπείγουσες απευθείας αναθέσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ  και στις πληρωμές διαταγών πληρωμής, με αμφίβολες και ελεγχόμενες βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, που πληρώνονται επίσης με εκατοντάδες χιλιάδες, από τα άδεια ταμεία του Δήμου που παραλάβατε.

 

 

                                                             ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  ΚΑΛ.  ΗΛΙΑΣΚΟΣ

                                          ΠΡΩΗΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

                                                                      ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ