Στο Βερολίνο ο Δήμαρχος Τανάγρας κ. Β. Περγάλιας για το 5ο ετήσιο Συνέδριο της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης

6.11.2015

Το 5ο ετήσιο Συνέδριο της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης με τίτλο «Η τοπική αυτοδιοίκηση σπάει το τείχος της κρίσης», που πραγματοποιείται στο Περιφερειακό Κοινοβούλιο του Βερολίνου από τις 4 μέχρι και τις 6 Νοεμβρίου, συμμετέχει ο Δήμαρχος Τανάγρας Βασίλειος Περγάλιας.

Στη Συνέλευση γίνονται συζητήσεις εργασίας με θεματικές που αφορούν την αγροτική ανάπτυξη, τη συμμετοχή και ενσωμάτωση μεταναστών, τη διαχείριση απορριμμάτων – πράσινη πόλη, τον τουρισμό, την προοδευτική ενεργειακή πολιτική και τις νεοφυείς επιχειρήσεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Η Ελληνογερμανική Συνέλευση, μέλος της οποίας είναι ο Δήμαρχος Τανάγρας και περίπου 30 ακόμη Έλληνες Δήμαρχοι, εργάζεται υπερκομματικά και συμβάλλει με την εργασία της στην αποδόμηση υφιστάμενων στερεοτύπων και στη βιώσιμη διασύνδεση των δύο πλευρών υπό το πνεύμα της ευρωπαϊκής ιδέας. Από τη συνεργασία προκύπτουν προσωπικές σχέσεις και συνεργασίες που προωθούν την αλληλοκατανόηση και θέματα κοινού ενδιαφέροντος, με στόχο την εξεύρεση βιώσιμων λύσεων στον ταχύτερο δυνατό χρόνο.