Στο Δίκτυο Πόλεων με την επωνυμία «Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων» ο Δήμος Τανάγρας

Στο Δίκτυο Πόλεων με την επωνυμία «Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων» ως ιδρυτικό μέλος θα ενταχθεί ο Δήμος, όπου Πρόεδρος είναι ο Δήμαρχος Μαραθώνα κ. Ηλίας Ψινάκης.

Αυτό αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τανάγρας κατά την συνεδρίαση του, την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου, με ομόφωνη απόφασή του. Είναι μια ακόμα θετική ενέργεια του Δήμου Τανάγρας προς την κατεύθυνση της διάσωσης και διάδοσης του Αρχαίου μας πολιτισμού την ώρα κατά την οποία καταβάλει σοβαρές  προσπάθειες για την αναβίωση του Αρχαίου Θεάτρου Τανάγρας, στο λόγο Γριμάδα.

Στην εισήγησή  του ο Δήμαρχος Τανάγρας κ. Βασίλης Τανάγρας τόνισε ότι «Σε μια χώρα με έντονο ιστορικό και πολιτιστικό στοιχείο και κύριο παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης τον τουρισμό, πρέπει να πραγματοποιηθούν συντονισμένες προσπάθειες ενίσχυσης και προώθησης στο εξωτερικό των ανωτέρω.

Στο πλαίσιο αυτό, πρόκειται να συσταθεί Δίκτυο Πόλεων για την ανάπτυξη πολυεπίπεδης συνεργασίας, σε επίπεδο αυτοδιοίκησης, για θέματα ιστορίας, πολιτισμού και αθλητισμού μέσω της αναβίωσης του αρχαίου θεσμού της Αμφικτυονίας, με την επωνυμία «Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων» και με διακριτικό τίτλο «Αμφικτυονία».

Ανέφερε ότι Η «Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων» θα είναι Αστική Εταιρεία Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έδρα στο Δήμο Μαραθώνα. Αρχικά θα αριθμεί 160 Δήμους-Μέλη. Σκοπός του Δικτύου είναι:

 Η κοινή δράση και συνεργασία για θέματα ιστορίας, πολιτισμού και αθλητισμού των ελληνικών Πόλεων του Δικτύου μεταξύ τους, καθώς και με άλλες χώρες της Ευρώπης και του κόσμου, στις οποίες είχαν ιδρυθεί Ελληνικές πόλεις στην αρχαιότητα.

Στόχοι του Δικτύου είναι οι εξής δράσεις:

 Η ανάδειξη και προαγωγή της διασυνοριακής, διακρατικής ή/και διαπεριφερειακής συνεργασίας μεταξύ των μελών της Εταιρίας για θέματα ιστορίας, πολιτισμού, τουρισμού και αθλητισμού.

 Η συνεργασία της Εταιρίας με Διεθνείς Αυτοδιοικητικούς και Πολιτιστικούς Οργανισμούς, σε τομείς που συμβάλλουν στην υλοποίηση των σκοπών της Εταιρίας.

 Η ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας σε θέματα πολιτισμού και αθλητισμού μεταξύ των μελών της Εταιρίας

 Η ανάδειξη, προβολή και προώθηση καλών πρακτικών μεταξύ των μελών της Εταιρίας, σε θέματα που αφορούν την ιστορία, τον πολιτισμό, τον τουρισμό και τον αθλητισμό.

 Η ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών και των φορέων των τοπικών κοινωνιών  των μελών της Εταιρίας στα πλαίσια της πολιτιστικής συνεργασίας τους.

Οι πόροι του Δικτύου θα προέρχονται από:

 Eπιχορηγήσεις και επιδοτήσεις από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, εθνικούς, ευρωπαϊκούς (κατά κύριο λόγο την Ευρωπαϊκή Ένωση) και διεθνείς,

 Χορηγίες και δωρεές φυσικών ή νομικών προσώπων, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, καθώς και κληρονομίες και κληροδοσίες,

 Εισφορές των τακτικών μελών, το ύψος των οποίων καθορίζεται με απόφαση  της Γ.Σ.

 Έσοδα από διάφορες δραστηριότητες και εκδηλώσεις που πραγματοποιεί η Εταιρία για την επιδίωξη του σκοπού της,

 Έσοδα από υπηρεσίες παρεχόμενες σε τρίτους,

 Συνδρομές και άλλες εισφορές των υποστηρικτών και φίλων της, καθώς και από άλλα περιουσιακά δικαιώματα και στοιχεία που αποκτά η Εταιρεία και από την διαχείρισή τους,

 Άλλες μορφές χρηματοδότησης (συμμετοχική χρηματοδότηση κ.λ.π.) Ο ρόλος της Αμφικτυονίας είναι συντονιστικός και τα μέλη του διατηρούν την αυτονομία τους ως φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης».