Στο εδώλιο του Ευρωδικαστηρίου η Ελλάδα για τα επικίνδυνα απόβλητα

24.2.2016

Η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων θα φέρει την Ελλάδα, αύριο, για μια ακόμη φορά στο εδώλιο του κατηγορουμένου στο  ευρωκοινοβουλίου με τον πέλεκυ να επικρέμεται βαρύς καθώς τα πρόστιμα που θα μας επιβληθούν να είναι δυσβάσταχτα.

Εάν η χώρα μας καταδικαστεί  τότε η απόφαση θα συνοδεύεται και από χρηματικό πρόστιμο, καθώς παρότι είχε καταδικαστεί το 2009, ακόμη δεν έχει εκτελέσει την απόφαση του ΔΕΕ (C-286/08) και δεν είχε προβεί σε εγκατάσταση κατάλληλου δικτύου εγκαταστάσεων διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων.

Η Κομισιόν, η οποία προσέφυγε εκ νέου στο Δικαστήριο τον περασμένο Δεκέμβριο, ζητά να επιβληθεί στην Ελλάδα πρόστιμο, τουλάχιστον, 17,8 εκατ. ευρώ συν 72.864 ευρώ ανά μέρα καθυστέρησης στην εκτέλεση της απόφασης του 2009, από την ημέρα που θα εκδοθεί η απόφαση στην παρούσα υπόθεση μέχρι την ημέρα που θα έχει εκτελεστεί η απόφαση του 2009.

Στις 4 Νοεμβρίου 2015, εκπρόσωποι της ελληνικής κυβέρνησης βρέθηκαν στις Βρυξέλλες προκειμένου να απολογηθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αναποτελεσματική διαχείριση των απορριμμάτων. Για το ζήτημα των επικίνδυνων αποβλήτων η Ελλάδα, μεταξύ άλλων, είχε ζητήσει πίστωση χρόνου ώστε να καθυστερήσει η εκδίκαση της νέας υπόθεσης.

Η διαδικασία ελέγχου για την εφαρμογή, από τις ελληνικές αρχές, της κοινοτικής οδηγίας 1999/31 περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων είχε κινηθεί από την Κομισιόν πριν από 13 χρόνια καθώς δεν υφίσταντο στην Ελλάδα κατάλληλες και επαρκείς εγκαταστάσεις επεξεργασίας ή διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων.

Για μια ακόμη φορά η χώρα μας κινδυνεύει να καταδικαστεί εξαιτίας της αναβλητικότητας και της αδιαφορίας να συμμορφωθεί με τις κείμενες ευρωπαϊκές διατάξεις οι οποίες έχουν να κάνουν με την υγεία του κοινωνικού συνόλου.