Στο ευρωπαϊκό  πρόγραμμα EUROPE FOR CITIZEN ο Δήμος Τανάγρας

Στο ευρωπαϊκό  πρόγραμμα EUROPE FOR CITIZEN 2014-2020 θα μετάσχει ο Δήμος Τανάγρας μετά από απόφαση την οποία έλαβε την Τρίτη 14 Μαρτίου, κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο Δήμαρχος Τανάγρας κ. Β. Περγάλιας κατά την εισήγησή του στο Δημοτικό Συμβούλιο τόνισε ότι  «Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες 2014-2020 δίνει η δυνατότητα στους πολίτες να εμπλακούν πιο ενεργά, μέσω των οργανώσεων τους, στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Μέσα από τις Αδελφοποιήσεις και τα Δίκτυα Πόλεων, τις πρωτοβουλίες για την  Ευρωπαϊκή Μνήμη αλλά και τα σχέδια των οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών παρέχεται στους πολίτες ένα πλαίσιο εντός του οποίου ενισχύεται η βαθύτερη κατανόηση της ιστορίας και της πολυμορφίας της Ε.Ε., αναπτύσσεται η ευρωπαϊκή ιδιότητα του πολίτη μέσω εθελοντικών και διαπολιτισμικών πρωτοβουλιών, ενώ διατηρείται άσβεστη η μνήμη των θυμάτων των ολοκληρωτικών καθεστώτων που γνώρισε η πρόσφατη ευρωπαϊκή ιστορία».

Και πρόσθεσε λέγοντας ότι «Στόχος του προγράμματος είναι:

-Να βοηθήσει τους πολίτες να κατανοήσουν την Ένωση την ιστορία και την πολυμορφία της

-Να προωθήσει την ευρωπαϊκή ιθαγένεια και να βελτιώσει τις συνθήκες για τη συμμετοχή των πολιτών στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά σε επίπεδο Ένωσης.

Ο Δήμος Τανάγρας θα τεθεί επικεφαλής του Προγράμματος συνολικού κόστους 150 χιλ. ευρώ τα οποία θα καταβάλει εξ ολοκλήρου η Ε.Ε. και στο οποίο θα μετάσχουν  άλλοι έξι  Ευρωπαϊκοί Δήμοι, οργανισμοί και Ινστιτούτα από το Ηνωμένο Βασίλειο,  την Ισπανία, την Ιταλία, τη Μάλτα, την Πορτογαλία και την Εσθονία.

Πρόκειται για μια σημαντική επιτυχία της Δημοτικής Αρχής η οποία απλώνει τη δράση της και πέραν των ελληνικών συνόρων «ανοίγοντας»», όπως είναι και ο Δήμαρχος Τανάγρας «τον ορίζοντά της και τα μάτια της και προς όλους κόσμους να ενημερωθεί για τον τρόπο σκέψης και ανάπτυξης άλλων χωρών».

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει επτά συναντήσεις στις οποίες θα συμμετέχουν αντιπροσωπείες όλων των εταίρων.

Η εναρκτήρια συνάντηση θα γίνει στην Τανάγρα καθώς και η τελική απολογιστική συνάντηση. Ενώ στους υπόλοιπους δήμους θα γίνουν διήμερες συναντήσεις στις οποίες θα μετάσχουν Δημοτικοί Σύμβουλοι και πολίτες.

Κατά της συμμετοχής του Δήμου Τανάγρας στο πρόγραμμα  τάχθηκαν ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης κ. Δήμος Θεοδώρου και ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Ο Δήμος στους Πολίτες» κ. Λ. Μαυράκης.

Ο κ. Θεοδώρου διατύπωσε τη θέση του ΚΚΕ κατά της Ε..Ε. λέγοντας ότι « Η λυκοσυμμαχία δε τσιγκουνεύεται και χρηματοδοτεί αδρά με ευρωενωσιακά κονδύλια διάφορους φορείς, ινστιτούτα και  Μ.Κ.Ο. τα οποία είναι σε διατεταγμένη αποστολή: να γεμίσουν τα μυαλά του λαού με τις απόψεις αυτών που έχουν την εξουσία, να προωθήσουν τις σάπιες και αναχρονιστικές αξίες του κεφαλαίου, να διεξάγουν διαστρέβλωση της ιστορίας στο όνομα της ιστορικής μνήμης με βρώμικη επίθεση στο κομμουνιστικό κίνημα και το σοσιαλισμό».