Συμμετοχή του Δήμου Ωρωπού στο αναπτυξιακό συνέδριο Ανατολικής Αττικής 30-31 Μαρτίου

Δελτίο Τύπου 31.03.2018 

Ο Δήμαρχος Ωρωπού κ. Θωμάς Ρούσσης και μέλη της Δημοτικής Αρχής του Δήμου, παρέστησαν την 30η και 31η Μαρτίου, στο διήμερο Αναπτυξιακό Συνέδριο Δήμων Ανατολικής Αττικής, στο Λαύριο.

Το Συνέδριο της Ανατολικής Αττικής, το οποίο διοργανώθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, ήταν το 12ο που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του κύκλου των Περιφερειακών Συνεδρίων, όπως αναφέρει το Υπουργείο, «προκειμένου να υπάρξει ένας αποκεντρωμένος διάλογος με κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς, στο πλαίσιο της διαμόρφωσης της «Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής 2021».

Ο Δήμαρχος Ωρωπού κ. Θωμάς Ρούσσης κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες συζητήθηκαν στο Συνέδριο με τους φορείς. Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου υπήρξαν παρεμβάσεις για θέματα που απασχολούν έντονα την Δημοτική Αρχή.

Οι προτάσεις αποτυπώνουν τα καθημερινά προβλήματα άσκησης του έργου, τα οποία  αντιμετωπίζει πρακτικά και ουσιαστικά ο Α’ Βαθμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εξαιτίας της νομοθετικής αδυναμίας  επίλυσής τους  από  την Κεντρική εξουσία.

Οι προτάσεις τις οποίες κατέθεσε ο Δήμος Ωρωπού είναι οι ακόλουθες:

 • Αγροτική Ανάπτυξη και Παραγωγική Ανασυγκρότηση
 • Επεξεργασία και υλοποίηση των προτάσεων των Αγροτικών Συνεταιρισμών, οι οποίοι διαθέτουν τη γνώση και την εμπειρία για υλοποίηση ουσιαστικής αγροτικής ανάπτυξης και ανασυγκρότησης.

Πολιτιστική Κληρονομιά, Τουρισμός και Αθλητισμός

 • Αξιοποίηση του Αρχαιολογικού Χώρου του Αμφιαραείου του Δήμου Ωρωπού.
 • Αξιοποίηση σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης του χώρου των Παλαιών Φυλακών του Ωρωπού.
 • Επιχορηγήσεις των αθλητικών σωματείων από την ΕΠΟ.
 • Πρόβλεψη και χρηματοδότηση για την επισκευή και συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων.
 • Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση: Θεσμική Ενδυνάμωση και Τοπική Ανάπτυξη
 • Οι φόβοι κατά την εφαρμογή της απλής αναλογικής στον νέο εκλογικό νόμο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, απαιτεί ιδιαίτερες δικλίδες ασφαλείας και νομολογία, για την αποτροπή του κινδύνου επικράτησης ακυβερνησίας σε επίπεδο Δήμων. Η σκέψη για μια ομαλή περίοδο μετάβασης, θα ήταν η λογικότερη λύση, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλότητα.
 • Επιλογή ρεαλιστικού σεναρίου για την κατηγοριοποίηση των Δήμων, καθώς το υπάρχον σενάριο, αναφορικά με τον Δήμο Ωρωπού, δεν τον εντάσσει ουσιαστικά σε καμία κατηγορία.

Επιχειρηματικότητα, Επενδύσεις και Αναπτυξιακή Πολιτική

 • Χρηματοδότηση των Δήμων για την κατασκευή και συντήρηση δικτύων ύδρευσης, τα οποία δεν ανήκουν στην ΕΥΔΑΠ.
 • Χρηματοδότηση έργων οδοποιίας και βιολογικών καθαρισμών.
 • Επιβολή χιλιομετρικής χρέωσης για τη διέλευση από τους σταθμούς διοδίων, καθώς η καταβολή υπέρογκων τελών αποτρέπει κάθε προοπτική ανάπτυξης, επιχειρηματικότητας και επενδύσεων.

Ενέργεια, Περιβαλλοντική Πολιτική και Χωροταξία

 • Διαχείριση απορριμμάτων με λύσεις, τις οποίες μπορεί να αποδεχτεί η τοπική κοινωνία.
 • Οριοθέτηση των ζωνών χρήσεως γης και των περιοχών NATURA, όπως ο υδροβιότοπος του Ωρωπού.
 • Εξυγίανση του Ασωπού με επέκταση του περιβαλλοντικού πάρκου της Βοιωτίας.
 • Ευελιξία και ταχύτητα στην Επιτροπή Μητροπολιτικού Σχεδιασμού.

Κοινωνικό Κράτος και Κοινωνική Συνοχή

 • Παράταση της διάρκειας των συμβάσεων εργασίας των κοινωνικά ωφελούμενων από 8 σε 12 μήνες και πρόβλεψη, ώστε με τη λήξη των προγραμμάτων να μη δημιουργείται κενό μέχρι την έναρξη του νέου προγράμματος.
 • Η πρόβλεψη των ειδικοτήτων των προγραμμάτων των ωφελούμενων να γίνεται από τους Δήμους.

Δημόσιες Υποδομές, Μεταφορικά Δίκτυα και Λιμένες

 • Χιλιομετρική χρέωση στα διόδια.
 • Χρηματοδότηση έργων οδοποιίας.
 • Επέκταση της αστικής συγκοινωνίας, η οποία θα συνδέεται με τους σιδηροδρομικούς σταθμούς του ΟΣΕ.
 • Νομιμοποίηση των υπαρχουσών κατασκευών, οι οποίες βρίσκονται επί ιδιοκτησίας της Κτηματικής Υπηρεσίας του Δημοσίου.
 • Απεμπλοκή των διαδικασιών από τον Νόμο 4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

 

 

 

 

 

Από το Γραφείο Τύπου

Του Δήμου Ωρωπού