Συμπαράσταση του Δήμου Τανάγρας στους εργαζόμενους της PepsiCo-ΗΒΗ /Εργοστάσιο Οινοφύτων

Ο Δήμος Τανάγρας με ανακοίνωση του δηλώνει τη συμπαράσταση του στους εργαζόμενους της PepsiCo-ΗΒΗ /Εργοστάσιο Οινοφύτων:

“Ο Δήμος Τανάγρας δηλώνει την συμπαράστασή του στον αγώνα των εργαζομένων της PepsiCo-HBH, εργοστασίου Οινοφύτων.

Το κλείσιμο του εργοστασίου  δημιουργεί σοβαρούς κλυδωνισμούς στην προσωπική ζωή των εργαζομένων και  ευρύτερα στην οικονομική ζωή του τόπου.

Η ανεργία δεν είναι μόνον στατιστικοί δείκτες.

Η ανεργία  αποτελεί τον  μεγαλύτερο κίνδυνο για την κοινωνική συνοχή.

Επίσης, το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα κερδοφορίας μιας επιχείρησης.

Με γνώμονα ότι η εργασία δεν είναι μόνον υποχρέωση αλλά και δικαίωμα, βρισκόμαστε δίπλα στους εργαζόμενους της επιχείρησης.

Ο Δήμαρχος Τανάγρας

Βασίλειος Περγάλιας