Συνεδρίασε η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων Δήμου Ωρωπού

Την πρώτη της συνεδρίαση πραγματοποίησε την Τρίτη η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων του Δήμου Ωρωπού, υπό την προεδρεία της Δημοτικής Συμβούλου κας Δήμητρας Τοτόμη-Σωτήρχου.

Η συνεδρίαση ήταν περισσότερο γνωριμίας και στοχοθεσίας για το επόμενο χρονικό διάστημα.

Η Επιτροπή έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα  με στόχο την εναρμόνιση των πολιτικών του δήμου με τις υπάρχουσες και αναδυόμενες ανάγκες των πολιτών.

Συγκεκριμένα:

  • Τη διασφάλιση και προώθηση της ισότητας των φύλλων και την εξάλειψη των έμφυλων στερεοτύπων μέσα από δράσεις επικοινωνίας-ευαισθητοποίησης
  • Την υποβολή προτάσεων για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις δραστηριότητες του Δήμου
  • Την συνεργασία με την Αρμόδια υπηρεσία για την εκπόνηση Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλλων σε τοπικό επίπεδο.
  • Την ανάληψη των πρωτοβουλιών και την υλοποίηση δράσεων σε συνεργασία με την Αρμόδια υπηρεσία και την συμμετοχή εθελοντικών ομάδων
  • Τον εντοπισμό και την προσπάθεια εξεύρεσης και προώθησης λύσεων των προβλημάτων που προκύπτουν δε τοπικό επίπεδο από κρίσεις από κρίσεις που γίνονται σε βάρος του ενός φύλου.
  • Την επιδίωξη μόνιμης και στενής συνεργασίας με την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας, τις τοπικές συνδικαλιστικές και συνεταιριστικές οργανώσεις και τους μαζικούς φορείς.
  • Την ευαισθητοποίηση /ενημέρωση και πληροφόρηση των κατοίκων στο ζήτημα της ισότητας με διοργάνωση εκδηλώσεων, ελεύθερων συζητήσεων προγραμμάτων και μέτρων δράσης.

Κατά την συνεδρίαση ψηφίστηκε ο Κανονισμός λειτουργίας της Επιτροπής για τη ομαλή λειτουργία της.