Συνεδρίασε το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας

Μετά από πρόσκληση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας , Φανής Παπαθωμά, πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του ΣΝΟ Πολιτικής Προστασίας στην αίθουσα  πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου  με δύο θέματα ημερήσιας διάταξης.

1.Απολογισμός Χειμερινής Περιόδου 2017-2018 (παγετός – πλημμύρες – χιονοπτώσεις ).

2.Σχεδιασμός και λήψη Μέτρων για την αντιμετώπιση των Δασικών Πυρκαγιών Περιόδου 2018.

Συμμετείχαν όλοι οι εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων φορέων και έγινε ένας γόνιμος διάλογος, τόσο στον απολογισμό της χειμερινής περιόδου όσο και για τον Σχεδιασμό της Αντιμετώπισης των Δασικών Πυρκαγιών Περιόδου 2018.

Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Βοιωτίας, Φανή Παπαθωμά, τόνισε ότι:

«Η συντήρηση και διάνοιξη Αντιπυρικών Ζωνών της Π.Ε. Βοιωτίας, η προμήθεια δέκα (10) υδατοδεξαμενών, σαράντα (40) τόνων νερού σε σημεία τα οποία υπέδειξαν οι αρμόδιες υπηρεσίες, η προμήθεια ασυρμάτων σε οχήματα του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας αλλά και σε οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας  και ο καθαρισμός από χόρτα του Επαρχιακού Δικτύου της Π.Ε. Βοιωτίας είναι μερικές ενέργειες στην σωστή κατεύθυνση για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών.

Εκείνο το οποίο χρειάζεται είναι ο αναγκαίος ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ όλων των Φορέων για τα καλύτερα αποτελέσματα».