Σύσταση Νομικής Υπηρεσίας στο Δήμο Ωρωπού

10.5.2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Σύσταση Νομικής Υπηρεσίας στο Δήμο Ωρωπού

Μετά από συντονισμένες ενέργειες του Δημάρχου Ωρωπού, κ. Θωμά Ρούσση με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών, εγκρίθηκε η πρόσληψη δύο (2) δικηγόρων, προκειμένου να στελεχωθεί η Νομική Υπηρεσία του Δήμου Ωρωπού, σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου. Μετά την σχετική προκήρυξη για την πλήρωση των δύο θέσεων, ακολουθήθηκε η διαδικασία που προβλέπει ο Νόμος και τελικά η ίδρυση και στελέχωση της νέα Υπηρεσίας του Δήμου Ωρωπού είναι γεγονός.

Η Νομική Υπηρεσία θα συνεισφέρει σημαντικά στη λειτουργία του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων καθώς εκτός από τις παραστάσεις σε δικαστικές υποθέσεις, στις οποίες ο Δήμος είναι διάδικος, θα είναι επιφορτισμένη με την παροχή γνωμοδοτήσεων και νομικής υποστήριξης προς τις λοιπές Υπηρεσίες και τα συλλογικά όργανα του Δήμου.

Επιπλέον, με την πρόσληψη των δύο δικηγόρων, ο Δήμος Ωρωπού θα εξοικονομήσει σημαντικά χρηματικά ποσά, τα οποία μέχρι πριν την σύσταση της Νομικής Υπηρεσίας δαπανούσε σε δικηγόρους για την υποστήριξη των συμφερόντων του.

Με την ελπίδα, ότι η Νομική Υπηρεσία θα βοηθήσει στην επίλυση σημαντικών θεμάτων που απασχολούν τον Δήμο μας, ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία στους νέους δικηγόρους που στελεχώνουν την Νομική Υπηρεσία του Δήμου Ωρωπού,.

Από το Γραφείο Τύπου

του Δήμου Ωρωπού