Τέλος στη “μαύρη” εργασία στον αγροτικό τομέα

20.1.2016

Τέλος στη «μαύρη» εργασία βάζει η κυβέρνηση, όσων παράτυπων μεταναστών απασχολούνται στον αγροτικό τομέα. Τα διαφυγόντα έσοδα για το κράτος υπολογίζονται σε 1 δισεκατομμύριο ευρώ.

Σύμφωνα με τις αποκαλύψεις του «Έθνους», μπαίνει τέλος στην αδήλωτη εργασία στον αγροτικό τομέα, με διάταξη νόμου που καθιερώνει υποχρεωτικό εργόσημο για τους εργάτες γης, που αντιστοιχεί στο 10% της αμοιβής των εργατών γης.

Η επιβολή εργοσήμου, αναμένεται να φέρει έσοδα στον ΟΓΑ ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ. Μία σημαντική πηγή εσόδων που μακροχρόνια μπορεί να δώσει ανάσα στη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού οργανισμού και ενδεχομένως να είναι ένα ισοδύναμο για τον περιορισμό της αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών στους αγρότες.

Σήμερα υπάρχει κενό νόμου για τους παράτυπους αλλοδαπούς εργάτες γης που βρίσκονται στη χώρα μας, με αποτέλεσμα την ενίσχυση της «μαύρης» εργασίας από τα κυκλώματα δουλεμπορίων και τα διαφυγόντα έσοδα στον ΟΓΑ.

Βάσει του νομικού πλαισίου που υφίσταται, ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει αμοιβή ίση με προβλεπόμενη από το νόμο, καθώς επίσης και τις κοινωνικοασφαλιστικές εισφορές και τους φόρους που αφορούν στην εργασία παράνομα διαμενόντων αλλοδαπών.

Στην πράξη όμως ο νόμος δεν εφαρμόζεται και αυτό διευκολύνεται από το γεγονός ότι δεν είναι καταγεγραμμένοι οι αλλοδαποί εργάτες που βρίσκονται παράτυπα στην Ελλάδα με αποτέλεσμα να πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης και να ζουν υπό άθλιες συνθήκες διαβίωσης.

Σύμφωνα με την  αιτιολογική έκθεση, «θεσπίζεται διαδικασία με την οποία, εφόσον δεν έχουν εξαντληθεί τα αριθμητικά όρια μετακλητών εργατών γης, ο μεν αγρότης επικαλείται αντικειμενική αδυναμία για απασχόληση εργατών γης με έγκυρες συμβάσεις, θα δικαιούται ο τελευταίος να ζητήσει από τον γγ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης την έγκριση κατ’ εξαίρεση απασχόλησης παράνομα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών. Για την αποφυγή καταστρατηγήσεων, κάθε αγρότης θα μπορεί να δηλώνει την απασχόληση τόσων αλλοδαπών, όσων δικαιολογούν το είδος της καλλιέργειας και η καλλιεργούμενη έκταση».