Τέσσερα χρόνια Γυμνάσιο και δύο Λύκειο προτείνει το Υπουργείο Παιδείας

18.4.2016

Τέσσερα χρόνια Γυμνάσιο και δύο Λύκειο πρότεινε ο πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία Αντώνης Λιάκος, εκτιμώντας ότι «με αυτό το σύστημα τα Λύκεια θα χορηγούν ένα αξιόπιστοι τίτλο σπουδών».

«Οι εξετάσεις καταστρέφουν το Λύκειο, “λυκειοποιούν” το γυμνάσιο και μεταφέρουν την πίεση των εξετάσεων στο Δημοτικό γιγαντώνοντας και επεκτείνοντας την παραπαιδεία. Κόβουν κάθε χρόνο δύο μήνες από τη σχολική χρονιά. Από την στιγμή που αρχίζουν οι εξετάσεις παραλύει η μέση εκπαίδευση», υποστηρίζει ο Αντώνης  Λιάκος, σε συνέντευξη του στην Αυγή, αναφερόμενος στις αλλαγές που πρέπει να γίνουν σε Γυμνάσιο και Λύκειο.
Ο ίδιος θεωρεί ότι με το σύστημα αυτό θα εξασφαλιστεί ένας κορμός εκπαίδευσης και το Λύκειο θα γίνει περισσότερο ερευνητικό με δυνατότητα επιλογής ομάδων μαθημάτων.

Με το σύστημα τέσσερα χρόνια Γυμνάσιο και δύο Λύκειο, υποστηρίζει ο κ. Λιάκος, ότι θα μπορούσε να βελτιωθεί το Λύκειο.