Τα αποτελέσματα της Β΄ Διαβούλευσης για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Ωρωπού

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η δεύτερη διαβούλευση ενημέρωση προτεινόμενων εμπλεκόμενων φορέων σχετικά με το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Ωρωπού.
Μπορείτε να «κατεβάσετε» και να παρακολουθήσετε την σχετική παρουσίαση από τον παρακάτω σύνδεσμο:
Επίσης μπορείτε επίσης να ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα : http://svakoropou.gr
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καταθέσουν τυχόν παρατηρήσεις τους μπορούν να το πράξουν μέχρι 23/4/2021, μέσω email στην διεύθυνση: info@oropos.gov.gr