Τα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς για το Σάββατο 2 Ιανουαρίου

2.1.2016

Τα δρομολόγια στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς για το Σάββατο 2 Ιανουαρίου θα έχουν ορισμένες ιδιαιτερότητες.

Τα Τρόλεϋ και τα Λεωφορεία θα κινούνται σύμφωνα  με το πρόγραμμα της Κυριακής.

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στις επιμέρους ανάγκες των γραμμών, όπως είναι τα πρώτα δρομολόγια των 0.5:00, τα ειδικά δρομολόγια κτλ., ενώ

οι γραμμές του αεροδρομίου θα λειτουργήσουν με το προγραμματισμένο 7ημερο πρόγραμμα.

 Αναφορικά με τα δρομολόγια ΗΣΑΠ, μετρό και Τραμ θα κινούνται ως εξής:

ΗΣΑΠ: ανά 10,5

Μετρό: ανά 7′ μεταξύ 9:00-17:00, 10′ μετά τις 17:00

Τραμ: ανά 25′ (12′ στο Μουσών – Σύνταγμα)

Η δίωρη παράταση λειτουργίας θα ισχύει κανονικά.