Τα παράδοξα των Πανελληνίων

25.8.2016

Οι Πανελλήνιες εξετάσεις για την είσοδο στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας αποτελούν πάντα μια επώδυνη διαδικασία η οποία στο τέλος της, κατά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των βάσεων, εμφανίζει πολλά παράδοξα που κάποιοι να χαρακτηρίζουν και ως αδικία. Αναδεικνύουν εκπλήξεις.

Οι εξετάσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση εμφανίζουν μεγάλη ανομοιομορφία, τεράστιες αποκλίσεις μεταξύ ίδιων σχολών  αλλά σε διαφορετική πόλη αλλά και μεταξύ κέντρου και περιφέρειας.

Από την πρώτη ανάλυση των αποτελεσμάτων, φαίνεται ότι τις πρώτες προτιμήσεις των φετινών υποψηφίων συγκέντρωσαν οι στρατιωτικές σχολές και τα τουριστικά και παραϊατρικά επαγγέλματα, ενώ από την άλλη, «γκρεμίστηκαν» οι παιδαγωγικές και οικονομικές σχολές. Η ανακοίνωση των βάσεων, όμως, κατέδειξε και κάποια παράδοξα.

Ο πρώτος των πρώτων, φέτος, ήταν ένας Πατρινός ο οποίος άγγιξε  σχεδόν το 20  ! Ο Κυριάκος Μπίρμπας συγκέντρωσε 19772 μόρια και  μπήκε φυσικά στην πρώτη του επιλογή που δεν είναι άλλη από την Ιατρική Πατρών.

Ο Πατρινός νεαρός είναι  απόφοιτος του Αρσακείου Λυκείου Πατρών και η χαρά του βέβαια όπως και της οικογένειας του είναι πολλή μεγάλη!

Μπήκε με 1.560 μόρια στο ΤΕΙ 

Για να μπει φέτος ένας υποψήφιος σε κάποιο ΤΕΙ χρειαζόταν να γράψει απλά το… όνομά του. Και αυτό γιατί η βάση στο τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Κοζάνης ήταν στο 1,5, με τον πρώτο υποψήφιο να μπαίνει με 1.560 μόρια!

Για να μπει κάποιος, πάλι στο Πανεπιστήμιο χρειαζόταν να γράψει παραπάνω από 5. Και αυτό γιατί τη χαμηλότερη βάση στα πανεπιστήμια έχει το τμήμα Γεωγραφίας του πανεπιστημίου Αιγαίου με 5.941 μόρια.

Συνολικά, 117 τμήματα σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ θα δεχτούν υποψηφίους με βαθμολογίες κάτω από τη βάση. Εκ των οποίων τα 20 είναι Πανεπιστήμια και τα 97 ΤΕΙ.

Έβγαλε 18.000 μόρια και έμεινε εκτός…

Την ίδια ώρα όμως υπήρξε υποψήφιος που με σχεδόν 18.000 μόρια δεν εισήχθη σε κανένα τμήμα, καθώς είχε συμπληρώσει στο μηχανογραφικό του δελτίο μόνο Ιατρικές Σχολές!

3 στους 10 μένουν εκτός ΑΕΙ-ΤΕΙ

Οπως προκύπτει από τα στατιστικά, τρεις στους 10 υποψηφίους μένουν εκτός Σχολών, με εκείνους που πλήττονται περισσότερο να είναι οι προερχόμενοι από τη Θεωρητική κατεύθυνση, καθώς 10.000 μένουν εκτός!

Αυτό εξηγείται  από το γεγονός ότι οι υποψήφιοι που επιλέγουν τις θεωρητικές σχολές είναι πολύ περισσότεροι από τις προσφερόμενες θέσεις, καθώς και από το γεγονός ότι στις σχολές της εν λόγω κατεύθυνσης έπεσαν μεν οι υψηλόβαθμες σχολές, ανέβηκαν, όμως, οι χαμηλόβαθμες.