Τα 24 σημεία – SOS της φορολογικής δήλωσης 2020

Μέχρι το τέλος του μήνα – εάν δεν δοθεί νέα παράταση – οι φορολογούμενοι καλούνται να υποβάλουν τη δήλωση εισοδήματος. Τα «Παραπολιτικά» συγκέντρωσαν όλα τα “σκοτεινά” σημεία και σας τα παραθέτουν για τη δική σας φορολογική διευκόλυνση.

1. ΜΙΣΘΟΙ – ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Φέτος είναι προσυμπληρωμένα. Περίπτωση διόρθωσης δεν υφίσταται. Αν υπάρχει λάθος, δηλαδή αν φαίνονται εισοδήματα που δεν έχουν καταβληθεί, ζητήστε από τον εργοδότη να διορθώσει τις αμοιβές στην πραγματικότητα. Σε περίπτωση που αρνηθεί, θα πρέπει να υποβάλετε δήλωση με «επιφύλαξη».

2. ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΙ

Αν φιλοξενείτε στην κατοικία σας συγγενικό σας πρόσωπο ή φίλη ή φίλο, πρέπει να συμπληρώσετε τον κωδικό 007-008 και να αναγράψετε τον ΑΦΜ του προσώπου που φιλοξενείτε και το διάστημα για το οποίο προσφέρατε φιλοξενία το 2019, για διασταύρωση.

3. ΤΕΚΜΗΡΙΑ

Πονούν τα τεκμήρια. Για να μην έχετε επιπλέον φόρο, μπορείτε να τα καλύψετε με ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων ετών, κέρδη λαχείων, έσοδα από πώληση ακινήτου, Ι.Χ. και γονικές παροχές. Προσοχή! Δωρεές χρηματικών ποσών χρειάζονται συμβολαιογραφική πράξη και με ημερομηνία μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2019.

4. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ

Δηλώνονται πρώτα στο έντυπο Ε2 και μεταφέρονται στους κωδικούς του Ε1.

5. ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Στον κωδικό 769 του πίνακα 5 γράφουμε τη δαπάνη για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία. Θα λαμβάνεται υπόψη η ετήσια δαπάνη που καταβάλλεται για ιδιωτικά σχολεία στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης, όπως αυτή προκύπτει από τις σχετικές αποδείξεις παροχής υπηρεσιών. Εξαιρούνται οι δαπάνες που καταβάλλονται σε Εσπερινά Γυμνάσια και Λύκεια, καθώς και στα σχολεία ατόμων με ειδικές ανάγκες.

6. ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΩΝ

Αν ο ένας γονέας βαρύνεται με τέκνα και ο άλλος καταβάλλει τις δαπάνες διδάκτρων των τέκνων, η ετήσια αντικειμενική δαπάνη θα βαρύνει τον γονέα που καταβάλλει τις δαπάνες αυτές.

7. ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αν τα δίδακτρα πληρώνονται από εταιρεία όπου εργάζεται ο γονέας, η αντικειμενική δαπάνη εξακολουθεί να επιβαρύνει τον γονέα. Αν έχουμε κοινή δήλωση, η δαπάνη επιμερίζεται και στους δύο συζύγους. Σε χωριστές δηλώσεις, η δαπάνη αναγράφεται στη δήλωση του γονέα που βαρύνεται με την καταβολή του ποσού.

8. ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ

Ε1 Εδώ υπάρχει ένας νέος κωδικός, ο 039-040. Θα συμπληρωθεί από όσους φορολογουμένους έχουν υπαχθεί στο καθεστώς εναλλακτικής φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή και φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα.

9. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑ

Στους κωδικούς 049-050 αναγράφουμε τη δαπάνη για αγορές αγαθών και παροχή υπηρεσιών που κατέβαλε το 2019 με πλαστικό χρήμα ή μέσω e-banking ή ηλεκτρονικού πορτοφολιού.

10. ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ

Ισχύει η διατήρηση της μείωσης φόρου των 1.900-2.100 ευρώ, δηλαδή αφορολόγητο όριο 8.636-9.545 ευρώ. Μάλιστα, το ελάχιστο συνολικό ποσό των δαπανών που κατοχυρώνουν την έκπτωση φόρου έχει ως εξής:

• 10% για εισόδημα έως 10.000 ευρώ.

• 15% για εισόδημα 10.001 έως 30.000 ευρώ.

• 20% στο υπερβάλλον εισόδημα, αν αυτό ξεπερνάει τις 30.000 ευρώ.

11. ΑΜΚΑ

Γράφουμε τον ΑΜΚΑ του υπόχρεου και της συζύγου ή της/ του συντρόφου. Ο ΑΜΚΑ αναγράφεται και για τα προστατευόμενα τέκνα, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που δεν υποχρεούνται σε απόκτηση ΑΜΚΑ.

12. ΑΦΜ

Είναι υποχρεωτική η αναγραφή του ΑΦΜ μόνο για τα εξαρτώμενα μέλη άνω των 18 ετών στις 31/12/2018.

13. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ

Σε κοινές δηλώσεις συζύγων η εκτύπωση του εκκαθαριστικού θα γίνεται με τους κωδικούς πρόσβασης κάθε συζύγου. Αν η σύζυγος δεν έχει κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet, οι πράξεις προσδιορισμού φόρου θα εκτυπώνονται με τους κωδικούς του συζύγου.

14. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ

Σε περίπτωση που έχουμε πιστωτικό υπόλοιπο, επιστρέφεται μέσω τραπέζης. Αν υπάρχει οφειλή σε Δημόσιο, ΕΦΚΑ ή δήμο κ.λπ., η επιστροφή του φόρου συμψηφίζεται.

15. ΕΝΟΙΚΙΑ

Ιδιοκτήτες με ανείσπρακτα ενοίκια θα πρέπει να έχουν εκδώσει σε βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή να έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων. Όμως πρέπει να καταθέσουν στη ΔΟΥ φωτοαντίγραφα των διαταγών ή δικαστικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί ή αγωγών που έχουν ασκηθεί. Χωρίς αυτά τα έγγραφα, τα ποσά που έχουν δηλωθεί ως ανείσπρακτα εισοδήματα θα εκληφθούν ως εισπραχθέντα.

16. ΟΙ 18ΑΡΗΔΕΣ

Όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους μέχρι τις 31/12/2019 και έχουν πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα υποχρεούνται να υποβάλουν φορολογική δήλωση.

17. ΕΝΗΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΤΕΚΝΑ

Τα ενήλικα εξαρτώμενα τέκνα οφείλουν να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος αν απέκτησαν έστω και 0,01

ευρώ εισόδημα κατά τη διάρκεια του 2019 ή αν βαρύνονται με τεκμήριο διαβίωσης για κατοικία ή Ι.Χ.

18. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ

Υποχρεωτικά μέσω Taxisnet. Ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου.

19. ΜΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΟΡΟΥ

Δεν θα βεβαιώνεται ποσό φόρου αν δεν ξεπερνάει τα 30 ευρώ ανά σύζυγο.

20. ΜΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Δεν επιστρέφεται ποσό φόρου μικρότερο των 5 ευρώ ανά σύζυγο.

21. ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΜΕ ΜΙΣΘΩΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Έχει δική του υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος λόγω απόκτησης εισοδήματος -από τόκους καταθέσεων ή από περιστασιακή απασχόληση- κατά τη διάρκεια του 2019. Ακόμη, το τεκμήριο διαβίωσης της φοιτητικής κατοικίας θα επιβαρύνει τον φοιτητή.

22. ΦΟΡΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

Εξαιρούνται επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης πολυτέκνων με τουλάχιστον τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα. Η απαλλαγή θα χορηγείται στα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης των έξι και άνω θέσεων και με βάση τα στοιχεία των εξαρτώμενων τέκνων.

23. ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Γράψτε τον IBAN του τραπεζικού σας λογαριασμού, για να σας επιστραφεί ο φόρος.

24. ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

Απαλλάσσονται από την υποχρέωση να έχουν εξοφλήσει με πλαστικό χρήμα ή με άλλα μέσα ηλεκτρονικής πληρωμής τις δαπάνες που κατοχυρώνουν έκπτωση φόρου έως 1.900- 2.100 ευρώ: Φορολογούμενοι 70 ετών και άνω, δηλαδή γεννηθέντες έως και την 31η Δεκεμβρίου 1949, άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, φορολογούμενοι που βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση, φορολογούμενοι που είναι δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης και οι υπηρετούντες υποχρεωτική στρατιωτική θητεία.

ΤΑ ΧΡΗΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

01. Οι δηλώσεις υποβάλλονται μόνον ηλεκτρονικά.

02. Εξαιρούνται οι δηλώσεις όσων πέθαναν και των ανήλικων τέκνων με υποχρέωση υποβολής Ε3, οι οποίες υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στην αρμόδια ΔΟΥ.

03. Οσοι φορολογούμενοι δεν διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης πρέπει να εγγραφούν ηλεκτρονικά στις υπηρεσίες πιστοποίησης του Taxisnet.

04. Η δήλωση φορολογουμένου που δεν διαθέτει κωδικούς πρόσβασης μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά από εξουσιοδοτημένο λογιστή. Στην περίπτωση αυτή, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με το γνήσιο της υπογραφής του φορολογουμένου (και της συζύγου του, αν υπάρχει) προς τον λογιστή.

05. Σε σύμφωνο συμβίωσης μπορούν να υποβάλλουν κοινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος, εφόσον έχουν ενημερώσει το Τμήμα-Γραφείο Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της αρμόδιας ΔΟΥ. Στην περίπτωση αυτή, έχουν την ίδια φορολογική αντιμετώπιση με τους έγγαμους.

06. Σε διαζύγιο πριν από την επιβεβαίωση των στοιχείων της δήλωσης πρέπει να ενημερώσετε το Μητρώο της ΔΟΥ για τη διακοπή της έγγαμης σχέσης. Στη συνέχεια, θα διαγράψετε τον ΑΦΜ σας από το πεδίο της «συζύγου» και θα τον πληκτρολογήσετε στο πεδίο «υπόχρεος». Τέλος, επιλέγετε «επιβεβαίωση».

07. Αν πτωχεύσατε, η δήλωση υποβάλλεται χειρόγραφα στη ΔΟΥ από τον σύνδικο πτώχευσης. Η δήλωση για τα λοιπά εισοδήματα υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τον ίδιο τον φορολογούμενο.

08. Σε θάνατο, πριν από την υποβολή της δήλωσης δηλώνεται ο θάνατος στο Τμήμα-Γραφείο Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της αρμόδιας ΔΟΥ και υποβάλλονται χωριστές δηλώσεις. Ο εν ζωή σύζυγος υποβάλλει τη δήλωση ηλεκτρονικά, ενώ για τον αποβιώσαντα η δήλωση υποβάλλεται από τους κληρονόμους στην αρμόδια ΔΟΥ. Για την ηλεκτρονική δήλωση του εν ζωή συζύγου στη διαδικασία επιβεβαίωσης ισχύει ό,τι έχει αναφερθεί στις περιπτώσεις του χωρισμού.

09. Για την επιβεβαίωση των στοιχείων σας, θα πρέπει να συμπληρώσετε τον ΑΜΚΑ σας. Σε περίπτωση που δεν σας έχει χορηγηθεί ΑΜΚΑ, θα επιλέξετε έναν από τους λόγους της μη απόκτησης.

10. Για την επιβεβαίωση των στοιχείων σας, θα πρέπει να ελέγξετε και να συμπληρώσετε ή να διορθώσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, η οποία χρησιμοποιείται ως στοιχείο επικοινωνίας από τη φορολογική διοίκηση.

11. Αν δεν συμφωνούν τα προσυμπληρωμένα στοιχεία, επικοινωνήστε με τον εργοδότη ή φορέα και, σε περίπτωση λανθασμένης υποβολής, θα πρέπει ο εργοδότης ή φορέας να υποβάλει ηλεκτρονικά εκ νέου το αρχείο με τα σωστά στοιχεία βεβαίωσης. Σε περίπτωση που ο εργοδότης υποβάλει εκ νέου αρχείο βεβαιώσεων, θα προσυμπληρωθούν τα νέα στοιχεία.

12. Τα εισοδήματα των προηγούμενων ετών δηλώνονται με τροποποιητική δήλωση στην αρμόδια ΔΟΥ στα έτη που αφορούν. Οι τόκοι θα δηλωθούν στο έτος που εισπράχθηκαν στους αντίστοιχους κωδικούς του πίνακα 4Δ1.

13. Τα αναδρομικά συντάξεων προηγούμενων ετών θα δηλωθούν με τροποποιητική δήλωση στην αρμόδια ΔΟΥ στα έτη που αφορούν. Ωστόσο, εάν τα αναδρομικά αφορούν τα φορολογικά έτη 2015, 2016, 2017 και 2018, η τροποποιητική δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Οι δηλώσεις αυτές υποβάλλονται εμπρόθεσμα μέχρι τις 31/12/2020.

14. Τα στοιχεία ενός ακινήτου τροποποιούνται ως εξής: Αν δεν συμφωνείτε με αυτά που εμφανίζονται, θα πρέπει να τα διαγράψετε και να τα εισαγάγετε ως νέα ακίνητα, με τα σωστά στοιχεία. Οι αλλαγές αυτές αφορούν αποκλειστικά στη συμπλήρωση της δήλωσης Ε1 και δεν επηρεάζουν την περιουσιακή σας εικόνα.

15. Τον αριθμό παροχής ρεύματος θα τον βρείτε στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος που σας αποστέλλονται από τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας ή επάνω στον μετρητή κατανάλωσης. Θα αναγράψετε τα εννέα πρώτα ψηφία χωρίς κενά.

16. Η συμπλήρωση του Ταχυδρομικού Κώδικα (Τ.Κ.) είναι υποχρεωτική για τα ακίνητα που δηλώνονται ως κύρια κατοικία.

17. Εάν το πρόσωπο που σας φιλοξενεί έχει ήδη υποβάλει φορολογική δήλωση και δεν έχει δηλώσει τη φιλοξενία, θα πρέπει να προηγηθεί η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης, για να σας συμπεριλάβει στους φιλοξενούμενους.

18. Αν έχετε ηλεκτρικό ΕΙΧ, στο πεδίο όπου αναγράφονται τα κυβικά συμπληρώνετε μηδέν (0). Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης για τα ηλεκτροκίνητα οχήματα των οποίων η ισχύς μετράται αποκλειστικά σε KW ορίζεται σε τέσσερις χιλιάδες ευρώ, ανεξαρτήτως ισχύος.

19. Για σκάφος που είναι σε ακινησία δεν υπολογίζεται ετήσια τεκμαρτή δαπάνη. Αρκεί να υπάρχει βεβαίωση από την αρμόδια λιμενική Αρχή, από την οποία να προκύπτει επακριβώς το χρονικό διάστημα της ακινησίας μέσα στο έτος.

20. Αν καταβάλλετε ενοίκιο για ακίνητο που ανήκει σε ιερή μονή του Αγίου Ορους γράψτε τα μισθώματα στους κωδικούς 421 και 422.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

Οι φορολογούμενοι οφείλουν να έχουν πραγματοποιήσει ηλεκτρονικές αγορές (μέσω καρτών, web banking κ.λπ.) ανάλογα με το ύψος του εισοδήματός τους σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

10% του ετήσιου εισοδήματος, πραγματικού ή τεκμαρτού, εφόσον το εισόδημα αυτό ανέρχεται έως 10.000 ευρώ.

10% επί των πρώτων 10.000 ευρώ και 15% επί του υπερβάλλοντος ποσού, εφόσον το ετήσιο -πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα ανέρχεται σε 10.001 έως και 30.000 ευρώ και

10% επί των πρώτων 10.000 ευρώ, 15% επί των επόμενων 20.000 ευρώ και 20% επί του υπερβάλλοντος ποσού, εφόσον το ετήσιο -πραγματικό ή τεκμαρτό- εισόδημα ξεπερνά τις 30.000 ευρώ.

topontikii