Τα 8 ερωτήματα της ΚΕΔΕ στο Υπουργείο για τους συμβασιούχους

Nα δοθούν συγκεκριμένες απαντήσεις σε οκτώ ερωτήματα «προκειμένου να μην βρεθούν εκατοντάδες συμβασιούχοι εργαζόμενοι στους Δήμους χωρίς δουλειά» όπως σημειώνει, ζητά η ΚΕΔΕ από το υπουργείο Εσωτερικών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης, συνεδρίασε σήμερα εκτάκτως και εξέτασε τα θέματα που έχουν προκύψει από την εφαρμογή της πρόσφατης νομοθετικής ρύθμισης.

Η ΚΕΔΕ καλεί το υπουργείο να απαντήσει εγγράφως και άμεσα στα ερωτήματα αυτά, προκειμένου, όπως είπε ο πρόεδρός της, Γιώργος Πατούλης, να αποφευχθούν νομικά λάθη και οι Δήμοι να γνωρίζουν το τι ακριβώς θα πράξουν.

Πέραν των πέντε ερωτημάτων που έχει υποβάλλει, από τη Δευτέρα, στο υπουργείο και για τα οποία, όπως ειπώθηκε, δεν έχουν λάβει καμία απάντηση, το ΔΣ της ΚΕΔΕ, μετά τη σημερινή συζήτηση, έθεσε κι άλλα τρία.

Αναλυτικά, τα ερωτήματα στο σύνολό τους, είναι τα εξής:

1) Με την διαδικασία της παραγ.2 του άρθρου 24 τα Δημοτικά Συμβούλια, (ΔΣ) υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει νόμος, υποχρεούνται να προβούν σε απασχόληση του συνόλου των ήδη εργαζομένων με συμβάσεις έως 7/6/2017 ή μέρος αυτών, λαμβανομένου υπ’ όψιν ότι με τις προηγούμενες νομοθετικές διατάξεις είχε δοθεί η δυνατότητα αριθμός των συμβάσεων αυτών να καλύπτεται και από άλλες πηγές εσόδων των Δήμων, πλην των ανταποδοτικών;

2) Στην περίπτωση κατά την οποία τα ΔΣ πρέπει να αποφασίσουν να αποδεχθούν το σύνολο των ήδη απασχολουμένων και μέχρι 31/3/2018, οπότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσληψης του τακτικού προσωπικού, από ποια έσοδα θα καλύπτονται οι συμβάσεις, το κόστος των οποίων υπερβαίνει το ύψος των ανταποδοτικών τελών;

3) Πριν τη σύναψη των συμβάσεων της παρ.2 υποχρεούνται οι Δήμοι να καταγγείλουν τις συμβάσεις που υφίστανται μέχρι 7/6/2017;

4) Στην περίπτωση που ο αριθμός των νέων θέσεων ή κενών οργανικών θέσεων των Οργανισμών Εσωτερικών Υπηρεσιών (ΟΕΥ) των Δήμων, που θα ζητηθούν από τους Δήμους να καλυφθούν, με την διαδικασία της παρ.1, είναι μικρότερος από τις ήδη υφιστάμενες συμβάσεις ανά Δήμο, θα πρέπει οι Δήμοι να προβούν σε καταγγελία των επιπλέον συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου μετά την ανάρτηση των προσωρινών πινάκων και πάντως μετά την 31/3/2018;

5) Οι συμβάσεις που θα συναφθούν σύμφωνα με την διαδικασία της παρ.2 θα έχουν αναδρομική ισχύ από 7/6/2017; Σε αντίθετη περίπτωση, με ποιο τρόπο θα καλυφθούν οι αποδοχές των εργαζομένων στο διάστημα από 7/6/2017 έως τη σύναψη της νέας σύμβασης της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν.4479/2017;

6) Στη διάταξη του άρθρου 24 παρ 2 σχετικά με την αποδοχή της συνέχισης της εργασίας, συμπεριλαμβάνονται και όσοι συμβασιούχοι απασχολούνται και σε λοιπές ανταποδοτικές υπηρεσίες, εκτός του τομέα της καθαριότητας (πχ ηλεκτροφωτισμός, κοιμητήρια);

7) Πέραν των κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ, υπάρχει προσωπικό ΤΕ που είχε διαδοχικές συμβάσεις και απασχολείτο στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας και πριν την υπογραφή των νέων συμβάσεων. Το εν λόγω προσωπικό μπορεί περιλαμβάνεται στην τροποποίηση των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας;

8) Το Δημοτικό Συμβούλιο που θα αποφασίσει να αποδεχθεί την παροχή των υπηρεσιών του προσωπικού που υπηρετούσε έως τις 7.6 .2017, πριν την απόφαση του αυτή, θα πρέπει προηγουμένως να προχωρήσει σε διαπιστωτική πράξη του περί αυτοδίκαιης λύσης των προηγούμενων παραταθέντων δια νόμων συμβάσεων;

Ο κ. Πατούλης, κατά την εισήγησή του, επανέλαβε τη θέση της ΚΕΔΕ για μόνιμες και επαρκείς θέσεις εργασίας στις υπηρεσίες καθαριότητας των Δήμων, τόνισε ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση τάσσεται υπέρ της παραμονής των συμβασιούχων και ζήτησε από όλες τις δημοτικές αρχές να επιδείξουν «αυτοσυγκράτηση και συλλογικότητα» σε ό,τι αφορά τη λήψη των σχετικών αποφάσεων, εν αναμονή και των απαντήσεων του υπουργείου.

Ο επικεφαλής της παράταξης «Ριζοσπαστική Αυτοδιοικητική Πρωτοβουλία» και δήμαρχος Αιγάλεω, Δημήτρης Μπίρμπας, τόνισε ότι η νομοθετική ρύθμιση της κυβέρνησης κινείται στα όρια μιας θεσμικής πραγματικότητας υπέρ των εργαζομένων, κατήγγειλε «τρόικα εσωτερικού» που παρεμβαίνει για να μπλοκάρονται διαδικασίες, αλλά και «ακτιβιστές επιτρόπους».

Από το «Αυτοδιοικητικό Κίνημα» ο δήμαρχος Νεάπολης -Συκεών, Σίμος Δανιηλίδης, τόνισε ότι η ΚΕΔΕ δεν πρέπει να παρασύρεται από την υποσχεσιολογία και ψηφοθηρία της κυβέρνησης και χαρακτήρισε «μαχαιριά» στην αυτοτέλεια του θεσμού, τις κυβερνητικές αποφάσεις.

Η εκπρόσωπος της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» και δημοτική σύμβουλος Πειραιά, Ελπίδα Παντελάκη, κατήγγειλε ότι «στην πράξη πολλοί δήμαρχοι κάνουν πλάτη στην κυβέρνηση για απολύσεις» ενώ από τη ΛΑΕ, ο Νίκος Σακούτης, δημοτικός σύμβουλος Πετρούπολης, επισήμανε ότι η κυβέρνηση έχει πετάξει το «μπαλάκι» στην Αυτοδιοίκηση για τους συμβασιούχους.