Την αξιολόγηση στο δημόσιο φέρνει στη Βουλή η κυβέρνηση

13.1.2016

Την αξιολόγηση στο δημόσιο σπεύδει να φέρει άμεσα στη Βουλή η κυβέρνηση, ώστε να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της περί «απολιτικοποίησης» (αποκομματικοποίησης) της δημόσιας διοίκησης προς τους εκπροσώπους των θεσμών και κυρίως προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το σχέδιο νόμου για τη «Διαφάνεια, αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης», θα διαμορφώνει κριτήρια για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων καθώς και για την επιλογή προϊσταμένων και στελεχών σε θέσεις ευθύνης.

Πλήρωση θέσεων-κλειδιά στο Δημόσιο

Στόχος της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ είναι  σε πρώτη φάση να καλύψει τάχιστα (μετά την ψήφιση του σχεδίου νόμου) τις θέσεις γενικών διευθυντών με τα νέα κριτήρια και στη συνέχεια να αρχίσει η στελέχωση θέσεων προέδρων, διοικητών/τριών, διευθυνόντων/νουσών συμβούλων και όλων των μελών των διοικήσεων των δημοσίων νομικών προσώπων, καθώς και θέσεων γενικών γραμματέων, αναπληρωτών γενικών γραμματέων και ειδικών γραμματέων.

Η αντιπολίτευση εκφράζει την έντονη  δυσπιστία της για τους πραγματικούς στόχους της κυβέρνησης που είναι η στελέχωση του δημόσιου τομέα με πρόσωπα προσκείμενα στη κυβέρνηση και ήδη στοχοποιεί  τον Αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ Χρ Βερναρδάκη

Εκτιμούν ότι οι επικεφαλής σε θέσεις-κλειδιά, πέρα από τα προσόντα, πρέπει – τουλάχιστον μέχρι να απεμπλακεί από τα πελατειοκρατικά γρανάζια του παρελθόντος το Δημόσιο – να έχουν συναντίληψη με την πολιτική στόχευση της κυβέρνησης ώστε να μην προκύπτουν «δολιοφθορές» εναντίον επιλογών της.

«Παράθυρο» για προϊσταμένους και εκτός Δημοσίου

Όσον φορά τις νέες ρυθμίσεις, προβλέπεται ότι στο Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης – ένα είδος δεξαμενής προσοντούχων για την κάλυψη θέσεων ευθύνης – θα μπορούν να εγγράφονται εκτός από τους δημοσίους υπαλλήλους με αυξημένα προσόντα (πανεπιστημιακού επιπέδου, απόφοιτοι Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων και διδακτορικών διπλωμάτων κ.ά.) και μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή μέλη ΔΕΠ ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Τώρα διερευνάται διατύπωση που είτε να ορίζει ότι θα μπορούν να ενταχθούν σε αυτό και στελέχη υψηλών εκπαιδευτικών προσόντων και σημαντικής εργασιακής εμπειρίας από τον ιδιωτικό τομέα είτε να περιγράφει με σαφήνεια τη δυνατότητα αίτησης στις προκηρύξεις από μη δημοσίους υπαλλήλους.