Την Τετάρτη η ψήφιση στη Βουλή για την συγκρότηση της Εξεταστικής Επιτροπής για τα δάνεια

9.4.2016

Την προσεχή  Τετάρτη 13 Απριλίου θα κληθεί να  ψηφίσει η Ολομέλεια της Βουλής για τη συγκρότηση της εξεταστικής επιτροπής που θα εξετάσει τις δανειοδοτήσεις σε κόμματα και ΜΜΕ. Τη συγκρότηση της επιτροπής είχε εξαγγείλει ο πρωθυπουργός στην προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή για τη Δικαιοσύνη και τη διαφθορά.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Κυριάκος Μητσοτάκης είχε δηλώσει πως θα συμφωνήσει με την πρόταση για την συγκρότηση της εξεταστικής επιτροπής για τα δάνεια, αν η κυβέρνηση δεχθεί την πρόταση της ΝΔ για συγκρότηση εξεταστικής για το πώς φθάσαμε στο τρίτο μνημόνιο και στα capital controls.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής, για τη λήψη απόφασης σχετικά με τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, χρειάζονται οι θετικές ψήφοι «της απόλυτης πλειοψηφίας των παρόντων βουλευτών, η oπoία δεν μπoρεί να είναι κατώτερη από τα δύo πέμπτα (2/5) τoυ όλoυ αριθμoύ των βoυλευτών» (δηλαδή από 120 βουλευτές).

Με απόφαση της Βουλής ορίζονται επίσης:

α) Ο αριθμός των μελών της Επιτροπής, η σύνθεση της οποίας αντανακλά τους υφιστάμενους συσχετισμούς. Δηλαδή, η κυβερνώσα πλειοψηφία θα έχει και την πλειοψηφία στην Επιτροπή.

β) Η χρονική «πρoθεσμία υπoβoλής τoυ σχετικoύ πoρίσματoς. H πρoθεσμία αυτή μπoρεί, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να παρατείνεται με ειδικές απoφάσεις της Oλoμέλειας της Boυλής».