Τι θα συμβεί με τη ρύθμιση των 100 δόσεων αν δεν πληρωθεί η δόση του ΕΝΦΙΑ

30.10.2015

Τελευταία μέρα για την πληρωμή του ΕΝΦΙΑ-Τι γίνεται με τις ρυθμίσεις των 100 δόσεων

Η ρύθμιση των 100 δόσεων δεν χάνεται αν δεν καταβληθεί σήμερα η πρώτη δόση του ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Η επίπτωση της εκπρόθεσμης πληρωμής του ΕΝ.Φ.Ι.Α, είναι ο καταλογισμός προσαύξησης 0,73% (ανά μήνα καθυστέρησης) στο ποσό της δόσης που καταβλήθηκε εκπρόθεσμα. Πότε ο φορολογούμενος χάνει τη ρύθμιση των 100 δόσεων; Εφόσον η δόση παραμείνει ληξιπρόθεσμη για εύλογο χρονικό διάστημα (π.χ για 15 ή 20 ημέρες) και συνέπεια αυτού υπάρξει ατομική ειδοποίηση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τη βεβαιωμένη ληξιπρόθεσμη αυτή οφειλή, τότε θα πρέπει ο φορολογούμενος να την εξοφλήσει ή να την τακτοποιήσει μέσα σε διάστημα ενός μηνός από την κοινοποίηση της οφειλής του. Σε περίπτωση που δεν το πράξει, τότε βάσει των κείμενων διατάξεων χάνει τη ρύθμιση.

Πηγή: http://www.taxheaven.gr © Taxheaven Δείτε περισσότερα: http://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/25998