Το “παιχνίδι” της Δημοτικής Αρχής με τα σκουπίδια εις βάρος των δημοτών και των συμβασιούχων καθαριότητας του Δήμου

Η  ΑΝΑΘΕΣΗ  6.500.000  ΕΥΡΩ ΜΕ  2%  ΕΚΠΤΩΣΗ

ΤΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ  ΤΩΝ  ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ  ΣΕ  ΙΔΙΩΤΗ  ΕΡΓΟΛΑΒΟ

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ !!!!!!!!!

 Η  ΜΕΘΟΔΕΥΣΗ   ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΑΡΧΗΣ   ΚΑΙ

Ο  ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ   ΤΩΝ   ΜΟΝΙΜΩΝ   ΚΑΙ    ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΩΡΩΠΟΥ

          Σε δελτίο τύπου που είχα δημοσιεύσει τον Δεκέμβριο του 2016, είχα γνωστοποιήσει ότι η νέα Δημοτική Αρχή με την ανάληψη των καθηκόντων της μεθόδευσε την ανάθεση της καθαριότητας σε ιδιώτη,  χωρίς να δώσει καμία σημασία στην αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού  Διαχείρισης των Απορριμμάτων, που είχε ξεκινήσει από τον Οκτώβριο του 2014 η νέα διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής με στόχο την μείωση του όγκου των σκουπιδιών αλλά και  την αύξηση της ανακύκλωσης.

Όλη αυτή η διαδικασία ξεκίνησε, με την 6/20-1-15 απόφαση του Δ.Σ. για την αναγκαιότητα ανάθεσης της αποκομιδής των απορριμμάτων σε ιδιώτη εργολάβο, συνεδρίαση στην οποία συμμετείχαν 25 από τους 41 δημοτικούς συμβούλους και ψηφίστηκε με 23 υπέρ και 2 κατά. Η δε απόφαση επιλογής του πιο οικονομικού σεναρίου, ψηφίστηκε με την 57/17-3-16 απόφαση του Δ.Σ. με 30 από τους 41 δημοτικούς συμβούλους με 22 υπέρ και 8 κατά.

Όλα τα παραπάνω στηρίχτηκαν στην ανάλυση «κόστους – οφέλους» που συνέταξε ιδιωτική εταιρία, κατόπιν παραγγελίας της Δημοτικής Αρχής, για να αποδείξει το υποτιθέμενο κέρδος του Δήμου από την ανάθεση της καθαριότητας στον ιδιώτη. Όμως ούτε τα στοιχεία της οικονομοτεχνικής μελέτης αναλύθηκαν σωστά ( κάποια από τα οποία  είναι και αναληθή ),  ούτε  οι  υπάλληλοι  μόνιμοι και  συμβασιούχοι  έχει  προβλεφτεί  τι θα  γίνουν  αλλά  ούτε  και τα  οχήματα του Δήμου  που  θα παροπλιστούν,  με  ποιο τρόπο θα αξιοποιηθούν. Οι συντάκτες της  μελέτης  βέβαια  δεν  παρουσιάστηκαν  σε κανένα δημοτικό συμβούλιο για να  εξηγήσουν  τα  στοιχεία  μιας  τόσο  σοβαρής   και δύσκολης  ανάλυσης  122  σελίδων !!!!!  Πως συζητήθηκε και αναλύθηκε διεξοδικά  αυτό  το τόσο σοβαρό θέμα, όπως  χαρακτηριστικά  αναφέρεται  στο  πρόσφατο  δελτίο  τύπου  του  Δήμου δεν ξέρω !!!!!

      Οι υποσχέσεις του κ. Ρούσση ότι οι υπάλληλοι θα χρησιμοποιηθούν στην ανακύκλωση  και  στα  ογκώδη  απορρίμματα, είναι  τουλάχιστον  αστείες  γιατί αν συνέβαινε αυτό θα έπρεπε να έχει προϋπολογιστεί το κόστος αυτών των  υπηρεσιών έτσι ώστε να αφαιρεθεί από την ανάλυση «κόστους – οφέλους». Παράλληλα  θα έπρεπε  να  είχε προβλεφτεί  η προμήθεια του ανάλογου εξοπλισμού  (οχήματα, κάδοι κ.ά.),  καθώς και ποια θα είναι η χρήση των οχημάτων  που  παροπλίζονται  αφού οι αποσβέσεις τους (περίπου 200.000 ευρώ) θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό, κάτι που αναφέρεται ρητά στην οικονομοτεχνική  μελέτη  που  ψήφισε  η  Δημοτική Αρχή.

     Επίσης  ρητά αναφέρεται στη μελέτη  ότι «σε περίπτωση που επιλεγεί  η ανάθεση της καθαριότητας σε ιδιώτη, θα πρέπει να συνυπολογιστεί ότι θα αποδεσμευθούν   εργάτες  και  οδηγοί στην καθαριότητα,  ΤΑ ΚΟΣΤΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ   για  τους  σκοπούς  της  ανάλυσης  μας θεωρήθηκε ότι   θα  επιβαρύνουν  διαφορετικό  κωδικό  από  αυτόν της  καθαριότητας  και   ΔΕΝ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΚΑΝ !!!!!  Παρόλα  αυτά,  η μισθοδοσία   τους  θα  συνεχίσει   να  βαρύνει  τον  προϋπολογισμό  του  Δήμου  οπότε  θα  πρέπει  να  διερευνηθεί  ο  τρόπος  που θα  γίνει  αποδοτική» !!!!! (κεφ. 8.2  σελ.119,120 )

      Το  κόστος  όμως  της  μισθοδοσίας των υπαλλήλων, (1.186.139,50  ευρώ, εργάτες και οδηγοί)  έχει  συνυπολογιστεί   στο  συνολικό  κόστος  της καθαριότητας  όπως  και  οι  αποσβέσεις  του  εξοπλισμού  (σελ. 101 της ανάλυσης),   άρα  ποιο  είναι   το  όφελος  για  τον  Δήμο;  

Η ανακύκλωση  όμως   και  τα  ογκώδη  ανήκουν  δυστυχώς  στην  καθαριότητα  και  δεν  μπορούν  να  πάνε  σε  άλλη  υπηρεσία  όπως  και  οι  υπάλληλοι   εκτός  και αν ο Δήμος Ωρωπού αλλάξει  και  την  νομοθεσία  των  Ο.Τ.Α.,  ιδρύσει  άλλη υπηρεσία,  τροποποιήσει  τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας  του Δήμου, κάνει και  μετάταξη αυτών των υπαλλήλων,   θα  χρειαζόταν και  πάλι  πάνω  από τρία χρόνια  και  θα τους πλήρωνε  κανονικά,   αν γινόταν φυσικά !!!!!  (κάτι ακούγεται πάντως για Κ.Ε.Δ.Ω  ή  Ν.Π.Δ.Δ.  μήπως;)

       Ο εμπαιγμός  των  μονίμων  υπαλλήλων σε όλο του το μεγαλείο, που σε πρώτη φάση χάνουν τα βαρέα και ανθυγιεινά, για τα οποία δουλεύουν τόσα χρόνια  και  στο άμεσο μέλλων ίσως και τη δουλειά τους,  για τους συμβασιούχους  δεν  συζητάμε  είναι  πλέον  παρελθών.

Από τα παραπάνω φαίνεται  ότι όλη η διαδικασία  καταρρίπτεται  αφού  δεν αποδεικνύεται  κέρδος  για  τον Δήμο, δεν  εξασφαλίζεται  η  ανταποδοτικότητα, κάτι που είναι κανόνας για τους Ο.Τ.Α. και διαλύεται η υπηρεσία καθαριότητας, δεσμεύοντας την όποια Δημοτική Αρχή στο μέλλων στα παιχνίδια των εργολάβων.

Παρόλα αυτά η Δημοτική Αρχή, προχώρησε στον διαγωνισμό ανάθεσης της καθαριότητας  για  τα επόμενα τρία χρόνια, αντί  του  ποσού  των  6.500.000  ευρώ και πέτυχε την άκρως συμφέρουσα έκπτωση για τους Δημότες της, του 2%. Ενέκρινε πρόσφατα το αποτέλεσμα στην Οικονομική της Επιτροπή και προχωράει στην υπογραφή σύμβασης,  δείχνοντας τον ζήλο της για αυτό το έργο που μεθόδευσε  τα  τελευταία  δυόμιση  χρόνια.

     Είναι απορίας άξιο γιατί τέτοια βιασύνη από την Δημοτική  Αρχή να κατακυρώσει  ένα  αποτέλεσμα   που  το  θεωρώ  τουλάχιστον  ντροπή  για  να μην πω  σκάνδαλο, για το μέγεθος της ανάθεσης  των  6.500.000  ευρώ,  ενώ  μπορούσε να  ακυρώσει  την  διαδικασία  στην   Οικονομική   Επιτροπή  κάτι  που  προβλέπεται  από τον  Ν.3669/08  αρ.27  παρ. 2β  & 2γ.  

Άρθρο 27   Έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας

  1. Η διαδικασία ή και το αποτέλεσμα της  δημοπρασίας  ακυρώνεται   πριν  από την έκδοση της  κατακυρωτικής  απόφασης  με αιτιολογημένη  απόφαση της  προϊσταμένης  αρχής,  ενώ και   η  εκδοθείσα  απόφαση   κατακύρωσης  ανακαλείται  από  την  ίδια,  πριν  από  τη  σύναψη  της  σύμβασης,  εφόσον  συντρέχει  έστω  και μία  από τις ακόλουθες  περιπτώσεις:

β) Η οικονομική  προσφορά  του τελικού  μειοδότη  κρίνεται μη  ικανοποιητική για  τον  κύριο  του  έργου.

γ) Ο συναγωνισμός  δεν υπήρξε  επαρκής  ή υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις ότι οι διαγωνιζόμενοι  συνεννοήθηκαν  για να  αποφύγουν  τον  πραγματικό συναγωνισμό. )

Φυσικά  δεν  νομίζω  ότι  μπορεί  να θεωρηθεί  ικανοποιητική  η προσφορά  2%  του  τελικού  μειοδότη  στα 6.500.000 ευρώ,  από κάποιον  που φροντίζει  για  τα  συμφέροντα  των  Δημοτών  του,  αλλά ούτε και να θεωρηθεί ένας  συναγωνισμός  επαρκής  όταν προσήλθαν στον διαγωνισμό  έξι μόνο εταιρείες  από  τις  οποίες,  οι δύο  είχαν σωστά  δικαιολογητικά  και  είχαν  δικαίωμα  να  δώσουν  οικονομικές  προσφορές,   η μία  2%  και  η  άλλη  μάλλον 1% !!!!!

Άλλωστε  τουλάχιστον  για το 2017,  έχουν   γίνει  ήδη  τέσσερεις  διαφορετικές αναθέσεις  για την αποκομιδή των απορριμμάτων, της τάξης των 200.000 ευρώ περίπου, που εγκρίθηκαν  στις 26-4-2017  από την Οικονομική Επιτροπή και είναι στο στάδιο υπογραφής σύμβασης (με 2%  έκπτωση και αυτές και στον ίδιο εργολάβο αλλά τι να κάνουμε τώρα).  Συμβασιούχοι   μέχρι  το  τέλος  του  έτους  υπάρχουν τόσοι πολλοί  που μαζί με τους υπαλλήλους του ΟΑΕΔ,  είναι  οι  περισσότεροι  που υπήρξαν  ποτέ  στον Δήμο  Ωρωπού  για  να  ανταποκριθούν  και  με  το παραπάνω στις ανάγκες  της  καθαριότητας,  δεν καταλαβαίνω  λοιπόν  γιατί   τέτοια βιασύνη.  Δεν  καταλαβαίνω  επίσης αν  υπογραφεί αυτή η σύμβαση, με  ποιο  τρόπο  θα  πληρωθούν  όλοι  αυτοί  οι  συμβασιούχοι  που  οι  συμβάσεις τους  λήγουν  τέλος  του  2017 και από ποιους κωδικούς, αφού  η ανταποδοτικότητα της υπηρεσίας καθαριότητας θα τιναχτεί στον αέρα και κάποιοι θα έχουν την ευθύνη  γι’ αυτό !!!!!

     Ο   διαγωνισμός  πρέπει  να ακυρωθεί  σαν  ασύμφορος,  για  να  μην  πω  και παράνομος, για  το  καλό  των Δημοτών,  για  το  καλό  του Δήμου,  για το καλό των   υπαλλήλων,  για  το  καλό  όλων.

Η υπηρεσία της καθαριότητας χρειάζεται αναβάθμιση του εξοπλισμού της, αύξηση  της ανακύκλωσης, διαλογή  των απορριμμάτων  στην πηγή σε συνεργασία με τους πολίτες, ένταξη στα χρηματοδοτικά προγράμματα διαχείρισης των απορριμμάτων  της  Περιφέρειας και του ΥΜΕΠΕΡΑΑ, με ολοκληρωμένες και  ώριμες προτάσεις,  που θα φέρουν σίγουρα αποτελέσματα στα ταμεία του Δήμου αλλά  και  στην  προστασία  του περιβάλλοντος προς ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ.  

 

                                                                                  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  ΚΑΛ. ΗΛΙΑΣΚΟΣ

                                                                   ΠΡΩΗΝ  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ  ΩΡΩΠΟΥ