Το ΣτΕ ακύρωσε την απόφαση Σκουρλέτη για τα μεταλλεία

3.11.2015

Κανονικά θα λειτουργούν και πάλι τα μεταλλεία Χρυσού στη Χαλκιδική, καθώς η ολομέλεια του ΣτΕ ακύρωσε την απόφαση Σκουρλέτη για αναστολή λειτουργίας της, δικαιώνοντας την Ελληνικός Χρυσός Α.Ε..

Σε δύο διασκέψεις κεκλεισμένων των θυρών της η ολομέλεια του ΣτΕ – υπό την προεδρία του Νικόλαου Σακελλαρίου και εισηγητή τον σύμβουλο Επικρατείας Ηλία Μάζο – ακύρωσε κατά πλειοψηφία την απόφαση του πρώην  υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σκουρλέτη, (ΔΜΕΒΟ/Α/Φ.7.49.13/177642/854/2015) και το έγγραφο 12237/20.8.2015 της προϊσταμένης της Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων, που ανακαλούσε την λειτουργία των επίμαχων μεταλλείων.

Υπενθυμίζεται ότι -εν μέσω έντονων αντιδράσεων εργαζομένων και εταιρείας – ο κ. Σκουρλέτης είχε ανακαλέσει τη λειτουργία των μεταλλείων με την αιτιολογία ότι παραβιάστηκε ο όρος σύμβασης που προέβλεπε ότι οι δοκιμές των κοιτασμάτων της Ολυμπιάδας και των Σκουριών έπρεπε να γίνουν στο έδαφος της Χαλκιδικής και όχι στις εγκαταστάσεις της εταιρείας Outotec στην Φινλανδία.

Σε βάρος της απόφασης Σκουρλέτη είχαν προσφύγει η εταιρεία Ελληνικός Χρυσός αλλά και σωματεία εργαζομένων της εταιρείας. Όπως φαίνεται οι Σύμβουλοι του Ανωτάτου Δικαστηρίου κινήθηκαν στην προηγούμενη απόφαση του πέμπτου τμήματος η οποία είχε κρίνει ότι από μόνο του το γεγονός ότι οι δοκιμές έγιναν σε άλλο έδαφος δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο ανάκλησης της άδειας.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας έκαναν δεκτές  τις προσφυγές τόσο της εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός», όσο και  του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Χαλκιδικής και των άλλων Σωματείων των εργαζομένων στην εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός».

Οι σύμβουλοι  επικρατείας έκαναν δεκτές τις σχετικές προσφυγές κατά της απόφασης του κ. Σκουρλέτη, δεσμευόμενοι ουσιαστικά από την υπ’ αριθμ. 3191/2015 απόφαση του Ε΄  Τμήματος του ΣτΕ, η οποία δημοσιεύθηκε στα τέλη του περασμένου Αυγούστου και αποτέλεσε επί της ουσίας την βάση της απόφασης που ελήφθη  κατά τις δύο διασκέψεις   της Ολομέλειας του ΣτΕ.

Το Ε’ Τμήμα του ΣτΕ με την εν λόγω  απόφασή του, είχε κρίνει  ότι από μόνο του το γεγονός ότι οι εργαστηριακές δοκιμές δεν έγιναν επιτόπου στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, αλλά στο εξωτερικό δεν αρκεί για να αποτελέσει λόγο ανάκλησης της άδειας.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας του Ε΄ Τμήματος, μεταξύ των άλλων, ανέφεραν ότι  η αιτιολογία ότι «δεν έχει εκτελεστεί πρόγραμμα δοκιμών σε κατάλληλη ημιβιομηχανική κλίμακα επί τόπου του έργου είναι αφ’ ενός μεν αόριστη, καθ’ όσον δεν εξειδικεύει ποια συγκεκριμένη πλημμέλεια αποδίδει στο πρόγραμμα δοκιμών που έχει εκτελέσει η αιτούσα (κλίμακα δοκιμών, τόπος, χρησιμοποιηθέντα πετρώματα), αφ’ ετέρου δε και πλημμελής διότι δεν αιτιολογεί τον λόγο για τον οποίο απορρίπτει ως μη αξιόπιστα τα παραχθέντα πορίσματα των δοκιμών, από τα οποία προκύπτει η εφαρμοσιμότητα της μεταλλουργικής μεθόδου και στο συγκεκριμένο μίγμα τροφοδοσίας (χαλκοπυρίτη-αρσενοπυρίτη-σιδηροπυρίτη) και η καλή προσαρμογή του σε βιομηχανικό επίπεδο, προς διακρίβωση των οποίων είχε εξ άλλου τεθεί ο όρος από την διοίκηση».

H σχετική απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ, η οποία ελήφθη κατά τις δύο διασκέψεις, αναμένεται να δημοσιευθεί μέσα στον μήνα.

Υπενθυμίζεται, ότι το πρώτο πενθήμερο του περασμένου Οκτωβρίου, το Τμήμα Αναστολών του ΣτΕ (σε σχηματισμό Ολομέλειας) με την υπ’ αριθμ. 299/2015 απόφασή του είχε αναστείλει προσωρινά την απόφαση του κ. Σκουρλέτη.

Το Τμήμα Αναστολών του ΣτΕ για λόγους δημοσίου συμφέροντος είχε κάνει τότε δεκτή την αίτηση των εργαζομένων στα μεταλλεία και είχε απορρίψει την αίτηση αναστολής της εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός».

Πρόεδρος του ΣτΕ: Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διασκέψεις

Μετά την διαρροή της απόφασης, από το Γραφείο Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας ανακοινώθηκε ότι «επί των υποθέσεων της εταιρείας ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε., οι οποίες εκδικάσθηκαν στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου δεν έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα σχετικές αποφάσεις. Η διάσκεψη των υποθέσεων αυτών δεν έχει ολοκληρωθεί. Κάθε άλλη είδηση δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα».