Το χρονικό κατασκευής του νέου Σχολικού Συγκροτήματος Σκάλας Ωρωπού, όπως το αποκαλύπτει ο Β. Ηλιάσκος

Με την ευκαιρία της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, σήμερα μιλάει αποκλειστικά στην «Άποψη τώρ@», πως ξεκίνησε και πως ολοκληρώθηκε το νέο σχολικό συγκρότημα, ο Βαγγέλης Ηλιάσκος ο οποίος επί Δημαρχίας Σπύρου Μέξη, Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και μετέπειτα Αντιδήμαρχος αλλά και καθηγητής και μέχρι πρότινος Δ/ντής του ενός από τα τρία σχολεία, του 1ου Γυμνασίου Σκ. Ωρωπού,  μας αποκαλύπτει το χρονικό της  κατασκευής  του αλλά και  την  αναγκαιότητα του  για την εκπαιδευτική κοινότητα της περιοχής.

ΕΡ. Κύριε Ηλιάσκο, ανοίγουν τα σχολεία. Οι μαθητές της Σκάλας Ωρωπού θα έχουν την ευτυχία να στεγάζονται, πλέον, σε ένα νέο υπερσύγχρονο σχολικό συγκρότημα. Γιατί κατασκευάστηκε αυτό το συγκρότημα . Από ποια αναγκαιότητα;

 ΑΠ: Η ιστορία είναι παλιά. Υπήρχε μεγάλη ανάγκη σχολικής στέγης αφού το  Νηπιαγωγείο Σκάλας Ωρωπού,  στεγαζόταν σε νοικιασμένο κτίριο και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στις λυόμενες κατασκευές στις Παλιές Φυλακές.  Παράλληλα το Δημοτικό Σχολείο Σκάλας Ωρωπού και Νέων Παλατίων από τα μέσα της  δεκαετίας του ’90, φιλοξενούσε πάνω από τετρακόσιους  μαθητές, με αποτέλεσμα να θυσιαστούν όλες οι βοηθητικές αίθουσες του σχολείου και να τοποθετηθούν πολλές λυόμενες αίθουσες, ελαφρού και βαρέως  τύπου για την κάλυψη των αναγκών.

ΕΡ: Και πότε αποφασίστηκε να ξεκινήσει η κατασκευή αυτού του υπέροχου συγκροτήματος που, οφείλω να ομολογήσω, ελάχιστοι δήμοι έχουν τη δυνατότητα να έχουν στη διάθεσή τους;

ΑΠ: Η διαδικασία ξεκίνησε μετά την  σύσταση του Δήμου Ωρωπίων το 2003, σε συνεργασία με τον τότε Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων Α.Ε. για την κατασκευή, 2/θέσιου ολοήμερου Νηπιαγωγείου, 2ου 12/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Σκ. Ωρωπού και Ν. Παλατίων και Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων.

Μετά από αίτημα του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η Προγραμματική Σύμβαση από τον ΟΣΚ και στη συνέχεια πήραμε πρακτικό καταλληλόλητας του οικοπέδου και παραχωρήθηκε ο χώρος στον ΟΣΚ. Παρθήκαν οι απαραίτητες εγκρίσεις, δασαρχείου, αρχαιολογίας, συντάχθηκαν ειδικές γεωλογικές και γεωτεχνικές μελέτες, λόγω και της ιδιαιτερότητας του εδάφους,  κτιριακές προμελέτες, ίδρυση της νέας σχολικής μονάδας του 2ου Δημοτικού και τον κυριότερο, εγκρίθηκε το Τοπικό Ρυμοτομικό για 7.500 τ.μ. δόμησης σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

ΕΡ: Κύριε Ηλιάσκο, η μεταφορά του Γυμνασίου πως προέκυψε;

ΑΠ: Το 1ο Γυμνάσιο Σκάλας Ωρωπού δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, λόγω αρχαιολογικών ευρημάτων  και παραδόθηκε κατά τα 2/3 της κτιριακής του κατασκευής το 1988. Μετά και  τις πρωτοφανείς πλημμύρες τον Γενάρη  του 2003 και μέσα σε 1,5 χρόνο, το Γυμνάσιο παρουσίασε σοβαρά κτιριακά προβλήματα, τα οποία επισημάναμε στον ΟΣΚ.  Ακολούθησαν αυτοψίες που έγιναν από τις Δημόσιες Υπηρεσίες ελέγχου και  έγιναν κάποιες πρόχειρες επισκευές το καλοκαίρι του 2004, όμως αυτό δεν ήταν αρκετό. Το κτίριο συνέχισε να παρουσιάζει προβλήματα και λόγω του ότι, το σχολείο έτυχε να γίνει και αυτό υπεράριθμο και δεν μπορούσε  να κατασκευαστεί επιπλέον κτίριο, λόγω άρνησης της αρχαιολογικής υπηρεσίας, ζητήσαμε από τον ΟΣΚ να μεταφερθεί στο  χώρο με τα νέα διδακτήρια αφού επαρκούσε και ο συντελεστής δόμησης , αίτημα που έγινε αποδεκτό τον Αύγουστο του 2006, με απόφαση του κ. Καλογήρου Προέδρου Ανάπτυξης  του ΟΣΚ. Θέλω να τονίσω εδώ ότι παρότι νέος Δημοτικός Σύμβουλος τότε, ο Σπύρος ο Μέξης μου είχε απόλυτη εμπιστοσύνη για όλες τις παραπάνω ενέργειες και νομίζω ότι τα καταφέραμε καλά.

ΕΡ: Πότε αποφασίστηκε η κατασκευή του έργου, να γίνει με ΣΔΙΤ;

ΑΠ: Μετά και την ανάληψη της διοίκησης του Δήμου Ωρωπίων  από τη νέα Δημοτική Αρχή το 2007,  ο ΟΣΚ ανάγκασε το Δήμο η Προγραμματική Σύμβαση και το όλο έργο να μεταφερθεί  στα έργα ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα), κάτι για το οποίο είχα διαφωνήσει, γνωρίζοντας όπως και τα περισσότερα παλιά στελέχη του ΟΣΚ ότι αυτή η διαδικασία θα είναι πολύ χρονοβόρα, με κίνδυνο ακόμα και να μην ολοκληρωθεί  το έργο ποτέ. Πράγματι από το 2007 μέχρι το 2012 δεν είχε γίνει σχεδόν τίποτα εκτός από τις προκηρύξεις των δύο ΣΔΙΤ και την επιλογή αναδόχων εταιρειών, χωρίς να έχουν ξεκαθαριστεί ο τρόπος χρηματοδότησης αλλά και οι όροι της σύμβασης. Πρέπει να πω ότι ο Δήμος Ωρωπίων, έκανε προσπάθειες να βγουν τα σχολεία από τα ΣΔΙΤ κάτι που ο ΟΣΚ δεν δεχόταν, παρότι κατασκεύαζε σχολεία με Προγραμματικές Συμβάσεις από ιδίους πόρους ή από το ΕΣΠΑ.

Το 2012, μετά και από πιέσεις προς τον τότε διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΣΚ κ. Δρούλια, μαζί με άλλους Δήμους που είχαν σχολεία στα δύο προγράμματα ΣΔΙΤ, αναζητήσαμε πιθανές  χρηματοδοτήσεις, οι οποίες εξασφαλίστηκαν από το χρηματοδοτικό  πρόγραμμα, “JESSICA” (45.000.000 €), με την παρέμβαση της Περιφέρειας και του Υπουργείου Ανάπτυξης. Έτσι ξεκίνησε πάλι η ανασύνταξη των φακέλων των σχολείων για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την κατασκευή των σχολείων.

Από το 2013 και μετά, πήραμε όλες τις απαραίτητες αποφάσεις ανανέωσης της παραχώρησης του οικοπέδου, συμπλήρωσης του Τοπικού Ρυμοτομικού, κατάθεσης όλων των Φ.Ε.Κ. ίδρυσης των σχολείων και υπογραφή συμφώνου παραχώρησης χρήσης του χώρου για τα επόμενα 25 χρόνια, όπως όριζαν οι συμβάσεις ΣΔΙΤ.

ΕΡ: Πότε ξεκίνησε η κατασκευή του και ποια ήταν η εξέλιξή του;

ΑΠ: Τα σχολεία ξεκίνησαν να κατασκευάζονται, το καλοκαίρι του 2014 όταν αποχώρησα από τον Δήμο αλλά παρακολουθούσα την πορεία τους και σαν εκπαιδευτικός αλλά και σαν Διευθυντής του Γυμνασίου, από το 2015, διατηρώντας τις σχέσεις που είχα με την ΚΤ.ΥΠ.  Α.Ε. (Κτιριακές Υποδομές πλέον).Σε συνεργασία με τον νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο, κο. Καραγιάννη, ο οποίος επισκέφτηκε τα σχολεία δύο φορές  και την ανάδοχο εταιρεία, κάναμε εσωτερικές αλλαγές, εξασφαλίζοντας 12 αίθουσες διδασκαλίες, 2 εργαστήρια υπολογιστών, ένα επιπλέον γήπεδο στον προαύλιο χώρο και όλες τις βοηθητικές αίθουσες (Φυσικών Επιστημών, Βιβλιοθήκη, Καλλιτεχνικών, Τεχνολογίας, Αίθουσα Εκδηλώσεων κ.ά.). Επίσης με ενέργειες που κάναμε από κοινού προς την Εθνική Τράπεζα, εξασφαλίσαμε τον πλήρη εξοπλισμό των δύο εργαστηρίων πληροφορικής στο Γυμνάσιο και ένα στο Δημοτικό, δίνοντας έτσι στα παιδιά, ίσως τα πιο σύγχρονα εργαστήρια που υπάρχουν. Εκτός όλων των παραπάνω, τα σχολεία διαθέτουν ιατρείο, γραφείο ψυχολόγου, γραφείο συλλόγου γονέων, μεγάλο προθάλαμο στην είσοδο με ειδικό γραφείο επιστάτη, πολλούς αποθηκευτικούς χώρους, γραμμές «internet» σε όλες τις αίθουσες, δύο διαδραστικούς πίνακες με «προτζέκτορες» στα εργαστήρια πληροφορικής  και κεντρικό «ups» για όλους υπολογιστές.

    

Ερ: Τώρα το συγκρότημα είναι λειτουργικά επαρκές σε εξοπλισμό;

ΑΠ: Από την σύμβαση δεν προβλεπόταν νέος εξοπλισμός των σχολείων, εξασφαλίσαμε όμως από τα εξοπλιστικά των ΚΤ.ΥΠ., από τις αρχές του 2016 νέα θρανία και καθίσματα μαθητών, γραφεία καθηγητών αλλά θα χρειαστούν επιπλέον εξοπλισμό κάποιες βοηθητικές αίθουσες,  που σε συνεργασία με τις ΚΤ.ΥΠ. με την Σχολική Επιτροπή και τον Δήμο πιστεύουμε ότι θα ολοκληρωθούν μέσα στη νέα σχολική χρονιά.

  

Ερ: Εκτιμώ ότι είναι ένα στολίδι για τον τόπο μας

ΑΠ: Θεωρώ ότι είναι ίσως από τα καλύτερα σχολεία που έχουν φτιαχτεί στην Ελλάδα.  Θα πρέπει όλοι,  εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς, σχολική επιτροπή, Δήμος και ΚΤ.ΥΠ. να διατηρήσουμε το χώρο, στην άριστη κατάσταση που βρίσκεται κάτι που θα βοηθήσει ιδιαίτερα στην αναβάθμιση της παιδείας στην περιοχή μας.

Εξάλλου  τα σχολεία για 25 χρόνια, θα συντηρούνται, θα επισκευάζονται, θα καθαρίζονται και θα φυλάσσονται σε 24ωρη βάση από την ανάδοχο εταιρεία. Ενώ η σχολική επιτροπή θα καλύπτει μόνο λειτουργικά έξοδα  και οποιαδήποτε φθορά προκληθεί, με υπαιτιότητα όλων εμάς που θα  κάνουμε  χρήση των χώρων.

*Οι φωτογραφίες είναι αποκλειστικές από την “Άποψη τώρ@”. 

Δείτε περισσότερες φωτογραφίες: Ανοίγει αύριο τις πύλες του το Νέο Σχολικό Συγκρότημα Σκάλας Ωρωπού-Αποκλειστικές φωτογραφίες