Τράπεζες: Το Δημόσιο άνοιξε το δρόμο για νέα επιστροφή στις αγορές

Eurobank και Εθνική Τράπεζα σπεύδουν να αξιοποιήσουν την επιτυχημένη πρόσφατη έξοδο του ελληνικού Δημοσίου στις αγορές και προχωρούν σε εκδόσεις senior preferred και Tier II ομολόγων.

Η επιτυχημένη πρόσφατη έξοδος του ελληνικού Δημοσίου στις αγορές με την έκδοση 10ετούς ομολόγου για την άντληση 3,5 δις. ευρώ, από τα 7 δισ. ευρώ που είναι ο στόχος για το σύνολο του 2023, πυροδοτεί αντίστοιχες κινήσεις και από την πλευρά των συστιμικών τραπεζών.

Ήδη η διοίκηση της Eurobank προχωράει σήμερα στην έκδοση ενός νέου senior preferred ομολόγου για την άντληση 500 εκατ. ευρώ με την αγορά να τοποθετεί το κουπόνι λίγο χαμηλότερα από το 7,5%.

Να σημειωθεί πως η Eurobank προέβη τον Ιούνιο του 2022 σε έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 4,375%, αυξημένο έναντι της αντίστοιχης έκδοσης του Σεπτεμβρίου 2021 (τοκομερίδιο 2,25%), ενώ στα τέλη Νοεμβρίου του περασμένου έτους προχώρησε στην έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης (subordinated Tier 2), ύψους 300 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 10%.

Παράλληλα έτοιμη να βγει στις αγορές το επόμενο διάστημα είναι και η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας, η οποία έχει αποφασίσει να προχωρήσει στην έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης (subordinated Tier 2), με το μόνο που απομένει είναι η καλύτερη δυνατή χρονική στιγμή.

Εκδόσεις ομολόγων 8,2 δισ. ευρώ μέχρι τα τέλη του 2025

Όπως εξηγούν έμπειρα τραπεζικά στελέχη, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες προκειμένου να καλύψουν τις ελάχιστες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL) θα χρειαστεί να προχωρήσουν μέσα στην τριετία 2023 – 2025 σε ομολογιακές εκδόσεις άνω των 8 δις. ευρώ.

Μόνο στο τελευταίο δίμηνο του 2022 οι τέσσερις συστημικές τράπεζες άντλησαν από τις αγορές κεφάλαια 1,8 δισ. ευρώ για την κάλυψη των υποχρεώσεων (MREL), επωμιζόμενες αυξημένο κόστος λόγω της σημαντικής επιδείνωσης των διεθνών χρηματοπιστωτικών συνθηκών και το αυξημένο κόστος αντίστοιχων εκδόσεων ευρωπαϊκών τραπεζών.

Τι είναι οι υποχρεώσεις MREL

Σημειώνεται ότι η οδηγία BRRD που ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με τον ν. 4335/2015 έθεσε τέλος στην πολιτική της διάσωσης των τραπεζών με δημόσιους πόρους, ελαχιστοποιώντας την έκθεση των φορολογούμενων σε ζημίες. Καθιέρωσε, έτσι, εργαλεία εξυγίανσης με ίδια μέσα, μεταξύ αυτών και τη αναδιάρθρωση του παθητικού (bail-in tool), προκειμένου τις ζημίες για την εξυγίανση τραπεζών να επωμίζονται οι μέτοχοι, οι ομολογιούχοι και οι καταθέτες τους.

Για την αποτελεσματική εφαρμογή της αναδιάρθρωσης του παθητικού και για να διασφαλιστεί ότι τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν εκδώσει επαρκή χρηματοοικονομικά μέσα, τα οποία θα μπορούν να διαγραφούν ή και να απομειωθούν προς απορρόφηση ζημιών ή/και να μετατραπούν σε μετοχικό κεφάλαιο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, χωρίς να θέσουν σε κίνδυνο τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, οι τράπεζες θα πρέπει να πληρούν ανά πάσα στιγμή μία ελάχιστη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (Minimum Requirement of Own Funds and Eligible Liabilities – MREL).

Για τη νέα χρονιά, ο στόχος που αναλογεί σε κάθε τράπεζα καλείται να επιτευχθεί εν μέσω «αντικρουόμενων» συνθηκών: Από τη μία πλευρά σε περιβάλλον περαιτέρω ανόδου των επιτοκίων, καθώς οι προβλέψεις των ειδικών κάνουν λόγο για συνέχιση των αυξήσεων επιτοκίων από την ΕΚΤ, με εκτιμώμενη κορύφωση μέσα στο καλοκαίρι. Από την άλλη, σε μία χρονιά που, ασχέτως εκλογών, αναμένεται θετική για την ελληνική οικονομία, με ρυθμό ανάπτυξης κοντά στο 2% και προσδοκώμενη ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας.

Όπως αναφέρει η ΤτΕ στην Ενδιάμεση Έκθεση Νομισματικής Πολιτικής, απομένουν περίπου 10,9 δισ. ευρώ που πρέπει να καλυφθούν από αντίστοιχες ομολογιακές εκδόσεις ή άλλους τύπους επιλέξιμων στοιχείων παθητικού έως το τέλος του 2025. Το ποσό αυτό, πάντως, έχει περιοριστεί στα 8,2 δισ. ευρώ, μετά τις εκδόσεις ομολόγων στις οποίες προέβησαν οι τέσσερις συστημικές τράπεζες μέσα στο β΄ εξάμηνο του 2022. Ειδικότερα:

Η Eurobank προέβη τον Ιούνιο του 2022 σε έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους 500 εκατ. ευρώ με τοκομερίδιο 4,375%, αυξημένο έναντι της αντίστοιχης έκδοσης του Σεπτεμβρίου 2021 (τοκομερίδιο 2,25%).

H Alpha Bank προέβη στα τέλη Οκτωβρίου 2022 σε έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους 400 εκατ. ευρώ με τοκομερίδιο 7,0%, αυξημένο έναντι της αντίστοιχης έκδοσης του Δεκεμβρίου 2021 (τοκομερίδιο 3,0%).

Στη συνέχεια, η Εθνική Τράπεζα και η Τράπεζα Πειραιώς εξέδωσαν στα μέσα Νοεμβρίου ομόλογα υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, ύψους 500 εκατ. ευρώ με τοκομερίδιο 7,25% και 350 εκατ. ευρώ με τοκομερίδιο 8,25% αντίστοιχα.

Επιπρόσθετα, η Εθνική Τράπεζα προέβη στα τέλη Νοεμβρίου σε έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, ύψους 200 εκατ. λιρών Αγγλίας με τοκομερίδιο 8,75% (τελικό κόστος για την τράπεζα 6,97% μετά από συναλλαγές ανταλλαγής νομισμάτων).

Επίσης, η Eurobank εξέδωσε στα τέλη Νοεμβρίου 2022 ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης (subordinated Tier 2), ύψους 300 εκατ. ευρώ με τοκομερίδιο 10%.

Τέλος, η Alpha Bank εξέδωσε στις αρχές Δεκεμβρίου ομόλογο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, ύψους 450 εκατ. ευρώ με τοκομερίδιο 7,5%.

news247.gr