Τώρα να πληρωθούν οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα του Δήμου Ωρωπού

 

22.2.2016

Mε την απ.αριθμό 4/2016 πράξη, ο αρμόδιος επίτροπος του ελεγκτικού συνεδρίου επέστρεψε ως αθεώρητα τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής που αφορούν την παράταση των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών εργαζόμενων του δήμου Ωρωπού, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων του άρθρου 12 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 184/Α’/30-12-2015 με τα οποία οι συμβάσεις για την καθαριότητα παρατείνονται αυτοδικαίως μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2016 και την έκδοση της ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/42/οικ.619/11.1.2016 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, οι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις παρατάθηκαν, έχουν μεν το δικαίωμα να παραμείνουν στη θέση τους αλλά δεν έχουν το δικαίωμα να πληρωθούν.

Παράλληλα, η δημοτική αρχή Ωρωπού στην συνεδρίαση του ΔΣ την Δευτέρα 15/2/2015 με εισήγηση της πρότεινε και αποφάσισε την πρόσληψη εργαζόμενων στην καθαριότητα με σύμβαση δύο μηνών για την αντικατάσταση των απλήρωτων εργαζομένων και επιπλέον ανακοίνωσε ότι το επόμενο διάστημα ετοιμάζει την πλήρη παράδοση της καθαριότητας σε εργολάβο, εφαρμόζοντας την κυβερνητική πολιτική και την πολιτική της Ε.Ε. που παραδίδει δημοτικές υπηρεσίες στο κεφάλαιο και στους μεγαλοεργολάβους.

Καλούμε τους εργαζόμενους του δήμου να βγάλουν συμπεράσματα από την στάση της δημοτική αρχής Ωρωπού. Διεκδικούμε:

  1. Άμεσα η δημοτική αρχή να στείλει εκ νέου τα εντάλματα πληρωμής των εργαζομένων στον επίτροπο και να παρέμβει για την πληρωμή τους.
  2. Μονιμοποίηση όλων των εργαζόμενων του δήμου με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.
  3. Καμία εμπλοκή εργολάβων στις δημοτικές υπηρεσίες.

Φεβρουάριος 2016,

Το γραφείο τύπου

www.lsoropou.wordpress.com